484 items found
Is Part Of contains "Egyetemtörténeti fotóalbum"
Sorted by Identifier
Title Identifier Creator Description Date Created Extent Source Is Part Of
Báthory István (1533-1586), Lengyelország királya, Litvánia nagyhercege (1576-1586), Erdély fejedelme (1571-1586)tudastar-001Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben (Budapest, Révai – Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901)Egyetemtörténeti fotóalbum
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Subject:Báthory István
Source:Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben (Budapest, Révai – Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901)
Báthory István alapítólevele, melyben 1581. május 12-én Wilnoban kétkarú katolikus egyetem felállításáról intézkedett a jezsuiták 1579-ben létesített kolozsvári kollégiumának keretei közötttudastar-002„Nos Stephanus Dei gratia Rex Poloniae, Magnus dux Litvaniæ, Russiæ, Prussiæ, Masoviæ, Samogitiæ, Kyowiæ, Woliniæ, Podlachiæ Livoniasque &c. Dominus, nec non Transilvaniæ Princeps, ad perpetuam rerum, temporumque memoriam, universis, & singulis, quorum interest, & intererit inposterum, harum notitiam habituris, hæc significamus. Duo sunt, in quibus Principis munus potissimum consistit, quorum alterum est, ut cultus divinus, verus, & germanus inter suos retineatur, qui hominis prascipuus statuitur finis ; alterum ut. cuique jus suum reddatur, quod civilis vitae fundamentum judicatur. In utroque ab initio regiminis nostri in Transylvania etiam præstare aliquid conati sumus ; inprimis autem in depellendis erroribus religionis, quibus illa Provincia, divino munere nobis oblata, implicata est, quibus in rebus nulla præstantior ratio se nobis obtulit, quam ut exemplo cæterorum Principum doctos viros, pietate, ac vitæ commendatione insignes in Transylvaniam accerseremus, quorum doctrina, & piis institutis vera pietas in suam antiquam possessionem restitueretur, & sacrarum literarum, atque humanitatis studiis juvenes instructi, alii ad tractandas res sacras, alii ad civilitatis studia aptiores redderentur; quarum quidem rerum causa nostræ gentis homines, longissimas peregrinationes, magno sumptu suscipere sunt coacti: cum neque in Transylvania, neque in ipsa Ungaria, collegia, aut Academiæ ullæ haberentur ; imo sæpe permultis præclaris ingeniis alio ob sumptuum inopiam proficisi non liceret (rebus Hungariæ Turcica potentia aucta vehementer afflictis) hinc intermissis honestis literis inter militares homines scientia destitutos, etiam pietatis studia refrixerunt, & omnis vitæ elegantia sublata est. Quamobrem ut & Deo, & hominibus vixisse, atque adeo de posteritate bene meriti videremur, ex certa scientia, & multa deliberatione nostra, cum Beatissimo in Christo Patre, & Domino, Domino Gregorio Papa decimo tertio Pontifice Maximo, & Illustrissimo Principe Domino Christophoro Bathory de Somlyo Vajvoda regni Transylvaniæ, & Siculorum Comite, Fratre nostro Charissimo, communicato consilio, scriptis præterea ad Venerabilem Patrem Laurentium Magium, Sacræ Theologiæ Doctorem, Provincialem Societatis Jesu per Bohemiam, & Austriam literis, visum est Claudiopoli, alias Kolosvár, Transylvaniæ urbe, in Provincia; limine sita & hominum aditu ex Hungaria, Polonia, aliisque locis frequenti, Collegium Societatis Jesu instituere. Qua de familia Societatis Jesu eo potissimum nomine suscepta nobis est cogitatio, quod testatum jam illa, apud omnes fere populos Christianos fecerit, de suo præclaro, utilique in Ecclesia, & Republica instituto, & munere, quo ex præscripto ordinis sui, tam bonis, humanioribusque literis, & disciplinis omnibus, quam moribus, bonis juventutem imbuere, & erudire, & tam in Ecclesia, quam Scholis, piis ministeriis, studiisque, quibus assiduo ejus Societatis Patres incumbere debent, ingeniorum cultui, ac animarum saluti studere tenentur. Ac ne hujus consilii fructus subditis nostris Transylvanicis, cæterisque vicinis locis diutius deberet, nil nobis prius putavimus, quam ut vel ad ipsum bellum abhinc biennium procincti, & jam Vilna urbe nostra relicta, versus Polociam cum exercitu nostro profecti, Venerabilem olim Patrem Franciscum Sunyerinn, per Regnum nostrum Poloniæ Societatis Jesu Provincialem, in castra nostra evocaremus, & cum eo de mittendis sumptu nostro in Transylvaniam e Societate Jesu, aliquot doctis viris ageremus, quod ipse pro suo studio erga Rempublicam Christianam non modo promovendum suscepit, sed etiam se aliquos ex Societate in Transylvaniam deducturos recepit; quam quidem voluntatem nostram paullo post (dum nos obsessa arce Polocensi, in ea recuperanda a Mosco hoste nostro, magnique Ducatus nostri Litvaniæ laboraremus) deductis duodecim, vel eo amplius, ad docendum interioris doctrinæ, & probitatis Viris, qui in vinea Domini cum fructu operarentur, perfecit, minime longinquitate itineris, multo minus vario discrimine, cui homines interdum peregrinantes sunt obnoxii, deterritus. Quare nos respectu, & causa istius muneris prædictæ Societatis Jesu, quod ex ordinis sui legibus, & institutis, cum literis disciplinisque tradendis, dum pietatis, religionis, ac bonorum morum propagatione ab ea præstari debet, pro nostra in religionem, humaniores literas, & ipsam Provinciam nostram Transilvaniæ, cujus saluti, uti libertati, humanitati, ac ornamentis consulere hac in re voluimus, ex certa scientia nostra, animoque bene deliberato, & maturo consilio, in Jesu Christi Domini nostri Sacrosancto nomine, in civitate nostra Claudiopolitana, alias Kolosvár nuncupata, Collegium Societatis Jesu fundamus, facimus, instituimus, ordinamus, & erigimus, & bonis, redditibusque infra scriptis afficimus. Quam fundationem perpetuis futuris temporibus in omne ævum valere volumus, attribuentes prædictæ Societati Jesu, accedente auctoritate Apostolica, Monasterium desertum, olim Ordinis Franciscanorum fratrum, libertate Regum Hungariæ exstructum, in platea Farkas-utcza, muro civitatis contiguum, cum templo, hortis, areis, turribus, atque adeo locis omnibus circumjacentibus, juxta mænia Civitatis, in quorum usu, ac possessione prædicti fratres Franciscani antiquitus fuerunt, præterea domum proximam, in qua olim religiosæ Virgines habitabant, ut in ea Schola ædificaretur, cum omnibus rebus ad eam quomodocunque pertinentibus, liberando eadem loca, & ipsam Societatem Jesu ab omni jurisdictione, onere, & servitute civili, causarum omnium sæcularium, & earum, quæ fori Ecclesiastici non erunt; notionem tantum Illustrissimo prædicto fratri nostro Charissimo, reliquisque successoribus nostris reservantes. Ut vero isti Collegio a nobis, ut supra dictum est, instituto, ne ad jura, ornamenta, præeminentias, ad consuetudinem reliquarum in orbe Christiano Academiarum, desit, ex Regia nostra singulari gratia, vigore præsentium statuimus, & decernimus, ut qui in humanioribus literis hæbræis, græcis, & latinis cum laude versatus fuerit, & postea ad alterutrius facultatum, sive Theologiæ, sive Philosophiæ fastigium, argumentis prius doctrinæ suæ editis, judicio Collegii pervenire voluerit, ad gradus, & Baccalaureatus, & Magisterii & Doctoratus promoveri possit. Quæ quidem promotio tantum dein juris, dignitatis, præeminentiæ, ornamenti habeat, quantum istiusmodi promotiones in Italiæ, Galliæ, Hispaniæ, & Germaniæ Academiis de jure & consuetudine habere solent, & possunt. Quod ut auctoritate Pontificis Maximi sanciatur, & privilegia justæ universitatis hoc Collegium omni ex parte obtineat, apud Sedem Apostolicam contendemus. Pro Societatis autem ejusmodi sustentatione Abbatiam Beatissimæ Virginis Mariæ de Colosmonostora, cum antiquo pago, qui pæne conjunctus est suburbio civitatis præfatæ Colosvár, & aliis totalibus, & integris possessionibus — in Comitatu Coloscensi existentibus, sitis (quae cuncta bona Abbatiæ præscriptæ, post novissimum reditum in regnum Transylvaniæ, Serenissimæ olim Dominæ Isabellæ Reginæ Hungariæ &c. & filii sui Serenissimi quondam Principis, Domini Joannis II. Electi Regis Ungariæ, felicissimarum recordationum, in comitiis generalibus ad festum Beatæ Catharinæ Virginis, anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto in Civitate Colosvár celebratis, una cum aliarum Ecclesiarum Transylvanicarum bonis, consensu omnium statuum, & ordinum ejusdem regni Transylvaniæ ad publicum Fisci usum applicata, & redacta, huicque ad dispositionem & facultatem Serenissimæ dictæ Reginoe Isabellæ, & filii ejusdem domini Ioannis II. præfati Electi Regis Hungariæ translata fuere, denique consequenti tempore, ex gratia, & liberalitate ab eodem Joanne Rege jure perpetuo ad Magnificum quondam Franciscum Forgacs de Gymes pervenere: eo vero in Italia nullis relictis liberis defuncto, cum ad fiscum publicum iterum recidissent, postea ex commemoratis possessionibus tres totatos (totales) & integræ - - excellenti Georgio Blandrata Doctori medico nostro, pro suis in nos præstitis fidelibus servitiis, jure perpetuo collatæ ; porro per eum Georgium Blandrata eædem tres præfatæ possessiones consensu nostro, summa quinque millium florenorum fidelibus nostris Magnificis Alexandro Kendy de Lona, & Wolffgango Bánffy Lossonczi venditæ, ac postremum propriis nostris sumptibus dinumerata, ac soluta eadem quinque millium fiorenorum commemoratis Alexandro Kendy, & Wolffgango Bánffy summa ad prædictam Abbatiam, possessionem a commemoratis Alexandro Kendy, & Wolffgango Banffy recuperatæ eidemque Monasterio de Colosmonostra restitutæ sunt) simul cum cunctis suis utilitatibus, & pertinentiis quibuslibet &c. commemorato collegio Societatis Jesu dedimus donavimus, & contulimus : quemadmodum vigore præsentium damus, donamus, & conferimus &c. In quorum omnium fidem diploma hoc nostrum manu nostra subscripsimus, & sigillo nostro, quo in rebus Transylvanicis utimur, pendenti mandavimus sigillari. Dátum per manus Magnifici fidelis, nobis sincere dilecti Martini Berzevicey, Equitis, & nostri per Transylvaniam Cancellarii, ac Capitanei Stargas dicti, in arce nostra Regia Vilnensi, duodecima die Mensis Maji anno Domini millesimo quingentesimo octogesimo primo, regni vero nostri quinto. Manus vero subscriptio a læva domini Regis talis erat: Stephanus Rex mp. Cancellarii vero a dextra : Martinus Berzevicey per Transylvaniam Cancellarius." [show more]1581. május 12.Bécsi Levéltár: OeStA HHStA AUR 1581 V 12Egyetemtörténeti fotóalbum
Egyetemtörténeti dokumentumok
Date Created:1581. május 12.
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Egyetemtörténeti dokumentumok
Subject:Báthory István
Source:Bécsi Levéltár: OeStA HHStA AUR 1581 V 12
Spatial Coverage:Wilno
Kolozsvár
Description:„Nos Stephanus Dei gratia Rex Poloniae, Magnus dux Litvaniæ, Russiæ, Prussiæ, Masoviæ, Samogitiæ, Kyowiæ, Woliniæ, Podlachiæ Livoniasque &c. Dominus, nec non Transilvaniæ Princeps, ad perpetuam rerum, temporumque memoriam, universis, & singulis, quorum interest, & intererit inposterum, harum notitiam habituris, hæc significamus. Duo sunt, in quibus Principis munus potissimum consistit, quorum alterum est, ut cultus divinus, verus, & germanus inter suos retineatur, qui hominis prascipuus statuitur finis ; alterum ut. cuique jus suum reddatur, quod civilis vitae fundamentum judicatur. In utroque ab initio regiminis nostri in Transylvania etiam præstare aliquid conati sumus ; inprimis autem in depellendis erroribus religionis, quibus illa Provincia, divino munere nobis oblata, implicata est, quibus in rebus nulla præstantior ratio se nobis obtulit, quam ut exemplo cæterorum Principum doctos viros, pietate, ac vitæ commendatione insignes in Transylvaniam accerseremus, quorum doctrina, & piis institutis vera pietas in suam antiquam possessionem restitueretur, & sacrarum literarum, atque humanitatis studiis juvenes instructi, alii ad tractandas res sacras, alii ad civilitatis studia aptiores redderentur; quarum quidem rerum causa nostræ gentis homines, longissimas peregrinationes, magno sumptu suscipere sunt coacti: cum neque in Transylvania, neque in ipsa Ungaria, collegia, aut Academiæ ullæ haberentur ; imo sæpe permultis præclaris ingeniis alio ob sumptuum inopiam proficisi non liceret (rebus Hungariæ Turcica potentia aucta vehementer afflictis) hinc intermissis honestis literis inter militares homines scientia destitutos, etiam pietatis studia refrixerunt, & omnis vitæ elegantia sublata est. Quamobrem ut & Deo, & hominibus vixisse, atque adeo de posteritate bene meriti videremur, ex certa scientia, & multa deliberatione nostra, cum Beatissimo in Christo Patre, & Domino, Domino Gregorio Papa decimo tertio Pontifice Maximo, & Illustrissimo Principe Domino Christophoro Bathory de Somlyo Vajvoda regni Transylvaniæ, & Siculorum Comite, Fratre nostro Charissimo, communicato consilio, scriptis præterea ad Venerabilem Patrem Laurentium Magium, Sacræ Theologiæ Doctorem, Provincialem Societatis Jesu per Bohemiam, & Austriam literis, visum est Claudiopoli, alias Kolosvár, Transylvaniæ urbe, in Provincia; limine sita & hominum aditu ex Hungaria, Polonia, aliisque locis frequenti, Collegium Societatis Jesu instituere. Qua de familia Societatis Jesu eo potissimum nomine suscepta nobis est cogitatio, quod testatum jam illa, apud omnes fere populos Christianos fecerit, de suo præclaro, utilique in Ecclesia, & Republica instituto, & munere, quo ex præscripto ordinis sui, tam bonis, humanioribusque literis, & disciplinis omnibus, quam moribus, bonis juventutem imbuere, & erudire, & tam in Ecclesia, quam Scholis, piis ministeriis, studiisque, quibus assiduo ejus Societatis Patres incumbere debent, ingeniorum cultui, ac animarum saluti studere tenentur. Ac ne hujus consilii fructus subditis nostris Transylvanicis, cæterisque vicinis locis diutius deberet, nil nobis prius putavimus, quam ut vel ad ipsum bellum abhinc biennium procincti, & jam Vilna urbe nostra relicta, versus Polociam cum exercitu nostro profecti, Venerabilem olim Patrem Franciscum Sunyerinn, per Regnum nostrum Poloniæ Societatis Jesu Provincialem, in castra nostra evocaremus, & cum eo de mittendis sumptu nostro in Transylvaniam e Societate Jesu, aliquot doctis viris ageremus, quod ipse pro suo studio erga Rempublicam Christianam non modo promovendum suscepit, sed etiam se aliquos ex Societate in Transylvaniam deducturos recepit; quam quidem voluntatem nostram paullo post (dum nos obsessa arce Polocensi, in ea recuperanda a Mosco hoste nostro, magnique Ducatus nostri Litvaniæ laboraremus) deductis duodecim, vel eo amplius, ad docendum interioris doctrinæ, & probitatis Viris, qui in vinea Domini cum fructu operarentur, perfecit, minime longinquitate itineris, multo minus vario discrimine, cui homines interdum peregrinantes sunt obnoxii, deterritus. Quare nos respectu, & causa istius muneris prædictæ Societatis Jesu, quod ex ordinis sui legibus, & institutis, cum literis disciplinisque tradendis, dum pietatis, religionis, ac bonorum morum propagatione ab ea præstari debet, pro nostra in religionem, humaniores literas, & ipsam Provinciam nostram Transilvaniæ, cujus saluti, uti libertati, humanitati, ac ornamentis consulere hac in re voluimus, ex certa scientia nostra, animoque bene deliberato, & maturo consilio, in Jesu Christi Domini nostri Sacrosancto nomine, in civitate nostra Claudiopolitana, alias Kolosvár nuncupata, Collegium Societatis Jesu fundamus, facimus, instituimus, ordinamus, & erigimus, & bonis, redditibusque infra scriptis afficimus. Quam fundationem perpetuis futuris temporibus in omne ævum valere volumus, attribuentes prædictæ Societati Jesu, accedente auctoritate Apostolica, Monasterium desertum, olim Ordinis Franciscanorum fratrum, libertate Regum Hungariæ exstructum, in platea Farkas-utcza, muro civitatis contiguum, cum templo, hortis, areis, turribus, atque adeo locis omnibus circumjacentibus, juxta mænia Civitatis, in quorum usu, ac possessione prædicti fratres Franciscani antiquitus fuerunt, præterea domum proximam, in qua olim religiosæ Virgines habitabant, ut in ea Schola ædificaretur, cum omnibus rebus ad eam quomodocunque pertinentibus, liberando eadem loca, & ipsam Societatem Jesu ab omni jurisdictione, onere, & servitute civili, causarum omnium sæcularium, & earum, quæ fori Ecclesiastici non erunt; notionem tantum Illustrissimo prædicto fratri nostro Charissimo, reliquisque successoribus nostris reservantes. Ut vero isti Collegio a nobis, ut supra dictum est, instituto, ne ad jura, ornamenta, præeminentias, ad consuetudinem reliquarum in orbe Christiano Academiarum, desit, ex Regia nostra singulari gratia, vigore præsentium statuimus, & decernimus, ut qui in humanioribus literis hæbræis, græcis, & latinis cum laude versatus fuerit, & postea ad alterutrius facultatum, sive Theologiæ, sive Philosophiæ fastigium, argumentis prius doctrinæ suæ editis, judicio Collegii pervenire voluerit, ad gradus, & Baccalaureatus, & Magisterii & Doctoratus promoveri possit. Quæ quidem promotio tantum dein juris, dignitatis, præeminentiæ, ornamenti habeat, quantum istiusmodi promotiones in Italiæ, Galliæ, Hispaniæ, & Germaniæ Academiis de jure & consuetudine habere solent, & possunt. Quod ut auctoritate Pontificis Maximi sanciatur, & privilegia justæ universitatis hoc Collegium omni ex parte obtineat, apud Sedem Apostolicam contendemus. Pro Societatis autem ejusmodi sustentatione Abbatiam Beatissimæ Virginis Mariæ de Colosmonostora, cum antiquo pago, qui pæne conjunctus est suburbio civitatis præfatæ Colosvár, & aliis totalibus, & integris possessionibus — in Comitatu Coloscensi existentibus, sitis (quae cuncta bona Abbatiæ præscriptæ, post novissimum reditum in regnum Transylvaniæ, Serenissimæ olim Dominæ Isabellæ Reginæ Hungariæ &c. & filii sui Serenissimi quondam Principis, Domini Joannis II. Electi Regis Ungariæ, felicissimarum recordationum, in comitiis generalibus ad festum Beatæ Catharinæ Virginis, anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto in Civitate Colosvár celebratis, una cum aliarum Ecclesiarum Transylvanicarum bonis, consensu omnium statuum, & ordinum ejusdem regni Transylvaniæ ad publicum Fisci usum applicata, & redacta, huicque ad dispositionem & facultatem Serenissimæ dictæ Reginoe Isabellæ, & filii ejusdem domini Ioannis II. præfati Electi Regis Hungariæ translata fuere, denique consequenti tempore, ex gratia, & liberalitate ab eodem Joanne Rege jure perpetuo ad Magnificum quondam Franciscum Forgacs de Gymes pervenere: eo vero in Italia nullis relictis liberis defuncto, cum ad fiscum publicum iterum recidissent, postea ex commemoratis possessionibus tres totatos (totales) & integræ - - excellenti Georgio Blandrata Doctori medico nostro, pro suis in nos præstitis fidelibus servitiis, jure perpetuo collatæ ; porro per eum Georgium Blandrata eædem tres præfatæ possessiones consensu nostro, summa quinque millium florenorum fidelibus nostris Magnificis Alexandro Kendy de Lona, & Wolffgango Bánffy Lossonczi venditæ, ac postremum propriis nostris sumptibus dinumerata, ac soluta eadem quinque millium fiorenorum commemoratis Alexandro Kendy, & Wolffgango Bánffy summa ad prædictam Abbatiam, possessionem a commemoratis Alexandro Kendy, & Wolffgango Banffy recuperatæ eidemque Monasterio de Colosmonostra restitutæ sunt) simul cum cunctis suis utilitatibus, & pertinentiis quibuslibet &c. commemorato collegio Societatis Jesu dedimus donavimus, & contulimus : quemadmodum vigore præsentium damus, donamus, & conferimus &c. In quorum omnium fidem diploma hoc nostrum manu nostra subscripsimus, & sigillo nostro, quo in rebus Transylvanicis utimur, pendenti mandavimus sigillari. Dátum per manus Magnifici fidelis, nobis sincere dilecti Martini Berzevicey, Equitis, & nostri per Transylvaniam Cancellarii, ac Capitanei Stargas dicti, in arce nostra Regia Vilnensi, duodecima die Mensis Maji anno Domini millesimo quingentesimo octogesimo primo, regni vero nostri quinto. Manus vero subscriptio a læva domini Regis talis erat: Stephanus Rex mp. Cancellarii vero a dextra : Martinus Berzevicey per Transylvaniam Cancellarius." [show more]
A kolozsvári jezsuita akadémia újra megnyitása alkalmából 1698. november 17-én mondott ünnepi beszéd kinyomtatott példányának címlapja. Misztótfalusi Kis Miklós nyomtatványatudastar-0031603-ban az egyetemet lerombolták és a jezsuitákat kiűzték Erdélyből. Majd, miután visszatérhetett a rend, előbb középfokon, majd 1698-tól egyetemi rangban folytatták a tanítást1698Egyetemtörténeti fotóalbum
Egyetemtörténeti dokumentumok
Date Created:1698
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Egyetemtörténeti dokumentumok
Description:1603-ban az egyetemet lerombolták és a jezsuitákat kiűzték Erdélyből. Majd, miután visszatérhetett a rend, előbb középfokon, majd 1698-tól egyetemi rangban folytatták a tanítást
1734-ben készült el a Szent József védnöksége alá helyezett Báthory-Apor Szeminárium a szegény diákok számára, majd rá egy évre, közvetlen szomszédságában felépült a Nemesi Konviktus (Convictus nobilium), a későbbi piarista rendház istudastar-004Mindkettő az Egyetem utcában, a mai központi egyetemi épület közelében található jelenleg isEgyetemtörténeti fotóalbum
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Spatial Coverage:Kolozsvár
Description:Mindkettő az Egyetem utcában, a mai központi egyetemi épület közelében található jelenleg is
A Báthory-Apor Szeminárium belső udvaratudastar-005A bejárat fölött Báthory István mellszobrát – Vágó Gábor alkotását – születésének 400. évfordulója alkalmából állították fel 1933-banEgyetemtörténeti fotóalbum
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Spatial Coverage:Kolozsvár
Description:A bejárat fölött Báthory István mellszobrát – Vágó Gábor alkotását – születésének 400. évfordulója alkalmából állították fel 1933-ban
Hell Miksa (1720-1792) európai hírű csillagász, aki három éven keresztül (1752-1755) tanított a kolozsvári akadémiántudastar-006Egyetemtörténeti fotóalbum
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Subject:Hell Miksa
Mária Terézia magyar királynő (1740-1780)tudastar-007Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben (Budapest, Révai – Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901)Egyetemtörténeti fotóalbum
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Subject:Mária Terézia
Source:Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben (Budapest, Révai – Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901)
Mária Terézia leirata (1776), amelyben elrendeli a kolozsvári egyetem orvosi karának létrehozását és kilátásba helyezi további négy tanszék felállításáttudastar-0081776Egyetemtörténeti fotóalbum
Egyetemtörténeti dokumentumok
Date Created:1776
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Egyetemtörténeti dokumentumok
Subject:Mária Terézia
Mária Terézia adománylevelének (1778) cím- és zárólapja, amellyel az egyetemet a piarista rendnek adta áttudastar-009Piarista Rend Magyar Tartomány Központi LevéltáraEgyetemtörténeti fotóalbum
Egyetemtörténeti dokumentumok
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Egyetemtörténeti dokumentumok
Source:Piarista Rend Magyar Tartomány Központi Levéltára
II. József, Magyarország uralkodója (1780-1790)tudastar-010Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben (Budapest, Révai – Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901)Egyetemtörténeti fotóalbum
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Subject:II. József
Source:Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben (Budapest, Révai – Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901)
II. József rendelete (1784), amelyben líceummá fokozta le a jezsuita alapítású egyetemeket, köztük a kolozsvárit istudastar-0111784Egyetemtörténeti fotóalbum
Egyetemtörténeti dokumentumok
Date Created:1784
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Egyetemtörténeti dokumentumok
Subject:II. József
Líceumi diáklista (1837)tudastar-0121837Egyetemtörténeti fotóalbum
Egyetemtörténeti dokumentumok
Date Created:1837
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Egyetemtörténeti dokumentumok
Spatial Coverage:Kolozsvár
A M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem alapító oklevelének kezdőlapja. Kiadta Ferenc József 1897-bentudastar-0131897Erdély magyar egyeteme (Kolozsvár, 1941. Erdélyi Tudományos Intézet, 1941)Egyetemtörténeti fotóalbum
Egyetemtörténeti dokumentumok
Date Created:1897
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Egyetemtörténeti dokumentumok
Source:Erdély magyar egyeteme (Kolozsvár, 1941. Erdélyi Tudományos Intézet, 1941)
Spatial Coverage:Kolozsvár
A kolozsvári központi egyetemi épület 1893-1902 között készült el neoreneszánsz stílusban, Meixner Károly tervei alapjántudastar-014Levelezőlap 1911-es bélyegzővelEgyetemtörténeti fotóalbum
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Spatial Coverage:Kolozsvár
Description:Levelezőlap 1911-es bélyegzővel
A kolozsvári központi egyetemi épület a templommal. (Az Egyetem utcai oldalhomlokzat.)tudastar-015Levelezőlap 1920-as bélyegzővelEgyetemtörténeti fotóalbum
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Spatial Coverage:Kolozsvár
Description:Levelezőlap 1920-as bélyegzővel
A kolozsvári Mikó utcai új klinikai telep látképe a Fellegvárbóltudastar-016Egyetemtörténeti fotóalbum
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Spatial Coverage:Kolozsvár
A kolozsvári Mikó utcai új bőrklinika épületetudastar-017Egyetemtörténeti fotóalbum
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Spatial Coverage:Kolozsvár
Aktinoterápiás helyiség az új bőrklinikántudastar-018Egyetemtörténeti fotóalbum
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Spatial Coverage:Kolozsvár
A kolozsvári egyetemi könyvtár madártávlatbóltudastar-019Az épület, amely 1909-ben készült el szecessziós stílusban, Giergl Kálmán és Korb Flóris tervei alapján a maga korában a modern könyvtártechnika úttörőjének számított. A könyvtárat az egyetem rektora, Jancsó György nyitotta meg 1909. május 18-án. (Korb Flóris tervei alapján épültek fel a kolozsvári és később a szegedi klinikák is.) [show more]Egyetemtörténeti fotóalbum
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Spatial Coverage:Kolozsvár
Description:Az épület, amely 1909-ben készült el szecessziós stílusban, Giergl Kálmán és Korb Flóris tervei alapján a maga korában a modern könyvtártechnika úttörőjének számított. A könyvtárat az egyetem rektora, Jancsó György nyitotta meg 1909. május 18-án. (Korb Flóris tervei alapján épültek fel a kolozsvári és később a szegedi klinikák is.) [show more]
A kolozsvári egyetemi könyvtár a Sárkányölő Szent György szoborraltudastar-020Levelezőlap 1913-as bélyegzővel. A szobor másolata Szegeden található a Rerrich Béla térenEgyetemtörténeti fotóalbum
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Spatial Coverage:Kolozsvár
Description:Levelezőlap 1913-as bélyegzővel. A szobor másolata Szegeden található a Rerrich Béla téren
Kolozsvári egyetemi könyvtár – könyvek költöztetésetudastar-021Egyetemtörténeti fotóalbum
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Spatial Coverage:Kolozsvár
Kolozsvári egyetemi könyvtár – levéltártudastar-022Egyetemtörténeti fotóalbum
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Spatial Coverage:Kolozsvár
Kolozsvári egyetemi könyvtár – nagy olvasóteremtudastar-023Egyetemtörténeti fotóalbum
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Spatial Coverage:Kolozsvár
Kolozsvári egyetemi könyvtár – a nagy olvasóterem felügyelő fülkéjetudastar-024Egyetemtörténeti fotóalbum
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Spatial Coverage:Kolozsvár
A kolozsvári egyetem magyar irodalmi szemináriumatudastar-025Egyetemtörténeti fotóalbum
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Spatial Coverage:Kolozsvár
Schneller István 1918/19-ben a kolozsvári egyetem rektora volt. Ebben a minőségében a vesztes háború után neki kellett átadni a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemet a román hatóságoknak. Sokat tett azért, hogy a tanári gárdát egyben tartsa, és hogy Szegeden folytathassák munkájukattudastar-026Egyetemtörténeti fotóalbum
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Subject:Schneller István
Szandtner Pál 1923-tól a Diákjóléti- és Diákvédő. Iroda vezetőjetudastar-027A kolozsvári Jog- és Államtudományi Karon a magyar közjog nyilvános rendes tanára volt 1917-től. 1919-ben a külügyminisztérium békeelőkészítő irodájának, illetve az Országos Menekültügyi Hivatalnak a munkatársa volt; a menekült kolozsvári egyetem elhelyezésével s a menekült diákok jóléti ügyeivel foglalkozott. Követte az egyetemet Szegedre, ahol 1921-1928 között a Politika Tanszék vezetője, a Jog- és Államtudományi Kar dékánja (1922/23), a Diákjóléti- és Diákvédő. Iroda vezetője (1923-28) volt. [show more]A Móra Ferenc Múzeum tulajdonaEgyetemtörténeti fotóalbum
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Subject:Szandtner Pál
Source:A Móra Ferenc Múzeum tulajdona
Description:A kolozsvári Jog- és Államtudományi Karon a magyar közjog nyilvános rendes tanára volt 1917-től. 1919-ben a külügyminisztérium békeelőkészítő irodájának, illetve az Országos Menekültügyi Hivatalnak a munkatársa volt; a menekült kolozsvári egyetem elhelyezésével s a menekült diákok jóléti ügyeivel foglalkozott. Követte az egyetemet Szegedre, ahol 1921-1928 között a Politika Tanszék vezetője, a Jog- és Államtudományi Kar dékánja (1922/23), a Diákjóléti- és Diákvédő. Iroda vezetője (1923-28) volt. [show more]
A Dugonics téri Főreáltanoda épülete, amely 1872-ben épült neoreneszánsz-eklektikus stílusban, Szkalnitzky Antal tervei alapjántudastar-028Letzter és társaFotó: Letzter és tsa., 1883.1883A Móra Ferenc Múzeum tulajdonaEgyetemtörténeti fotóalbum
Creator:Letzter és társa
Date Created:1883
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Source:A Móra Ferenc Múzeum tulajdona
Spatial Coverage:Szeged
Description:Fotó: Letzter és tsa., 1883.
1894-ben az épületbe a Királyi Ítélőtábla költözött. Ekkor került a mellvéd közepére Iustitia szobratudastar-029A Móra Ferenc Múzeum tulajdonaEgyetemtörténeti fotóalbum
Alternative Title:A Dugonics téri Főreáltanoda épülete
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Source:A Móra Ferenc Múzeum tulajdona
Spatial Coverage:Szeged
1921-ben, a trianoni békekötés következtében a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Szegedre kényszerült. Az egyetem központi épülete a Királyi Ítélőtábla Dugonics téri székhelyét kapta megtudastar-030Egyetemtörténeti fotóalbum
Alternative Title:A Dugonics téri Főreáltanoda épülete
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Spatial Coverage:Szeged
A Városi Elemi és Polgári Leány Iskola a Tisza Lajos körút és a Dugonics tér sarkán 1882-bentudastar-031Letzter és társa1921-ben ide költözött át a Királyi Ítélőtábla. Miután 1950-ben az ítélőtáblákat országosan megszüntették, az épületet a Jog- és Államtudományi Kar vehette birtokba. Fotó: Letzter és tsa.1882A Móra Ferenc Múzeum tulajdonaEgyetemtörténeti fotóalbum
Creator:Letzter és társa
Date Created:1882
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Source:A Móra Ferenc Múzeum tulajdona
Spatial Coverage:Szeged
Description:1921-ben ide költözött át a Királyi Ítélőtábla. Miután 1950-ben az ítélőtáblákat országosan megszüntették, az épületet a Jog- és Államtudományi Kar vehette birtokba. Fotó: Letzter és tsa.
A Piarista Gimnáziumtudastar-032A Piarista Rend szegedi gimnáziumának felszámolása után 1952-ben ide költözhettek az egyetem matematikai intézetei. Ettől kezdve Bolyai Intézet néven ismerik egyetemszerte az épületet. Levelezőlap, Grünwald Herman kiadásaA Móra Ferenc Múzeum tulajdonaEgyetemtörténeti fotóalbum
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Source:A Móra Ferenc Múzeum tulajdona
Spatial Coverage:Szeged
Description:A Piarista Rend szegedi gimnáziumának felszámolása után 1952-ben ide költözhettek az egyetem matematikai intézetei. Ettől kezdve Bolyai Intézet néven ismerik egyetemszerte az épületet. Levelezőlap, Grünwald Herman kiadása
A monumentális épület a Gizella tér (ma Aradi vértanúk tere) és a Tisza Lajos körút sarkántudastar-033Liebmann BélaFotó: LiebmannEgyetemtörténeti fotóalbum
Alternative Title:A Piarista Gimnázium
Creator:Liebmann Béla
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Spatial Coverage:Szeged
Description:Fotó: Liebmann
A Vasúti Központi Leszámoló Hivatal neoromán stílusú, 1912-ben épült Korcsolyázó téri – később Szukováthy, majd Ady téri – székhelye, az utóbb hozzáépített félkör alakú toldalék nélkültudastar-034Az épületet 1925-ben kapta meg az egyetem, jelenleg a Bölcsészettudományi Kar működik benne.Egyetemtörténeti fotóalbum
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Spatial Coverage:Szeged
Description:Az épületet 1925-ben kapta meg az egyetem, jelenleg a Bölcsészettudományi Kar működik benne.
Aktinoterápiás helyiség a Kálvária téri bőrklinikántudastar-035A bőrklinika átmeneti otthona a Kálvária téri volt császári és királyi csapatkórház épülete voltEgyetemtörténeti fotóalbum
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Spatial Coverage:Szeged
Description:A bőrklinika átmeneti otthona a Kálvária téri volt császári és királyi csapatkórház épülete volt
Egyetemi hallgatók a Kálvária téri bőrklinika tantermébentudastar-036Egyetemtörténeti fotóalbum
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Spatial Coverage:Szeged
Az egyetemi gyógyszertár és tanpatika első szegedi helyisége is a Kálvária téren volt, a fémipari szakiskolábantudastar-037Dávid Lajos, a Gyógyszertár vezetője munkatársai körébenDávid Szaniszla ajándékaEgyetemtörténeti fotóalbum
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Subject:Dávid Lajos
Source:Dávid Szaniszla ajándéka
Spatial Coverage:Szeged
Description:Dávid Lajos, a Gyógyszertár vezetője munkatársai körében
A Belgyógyászati Klinika orvoscsapata id. Jancsó Miklós professzor (bal sarok) vezetése alatt, a 20-as évek legvégén, az átmenetileg szintén a Kálvária téren működő klinika kutatóhelyiségébentudastar-038Középen, az asztal végén Purjesz Béla adjunktusDr. Ferdinandy Kond ajándékaEgyetemtörténeti fotóalbum
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Subject:id. Jancsó Miklós; Purjesz Béla
Source:Dr. Ferdinandy Kond ajándéka
Spatial Coverage:Szeged
Description:Középen, az asztal végén Purjesz Béla adjunktus
Gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter 1922-ben teszi első szegedi szemléjéttudastar-039Egyetemtörténeti fotóalbum
Alternative Title:Gróf Klebelsberg Kuno (1875-1932) vallás- és közoktatásügyi miniszter, a szegedi egyetem díszdoktora, a szegedi egyetemi építkezések legfőbb mentora, Szeged város országgyűlési képviselője és díszpolgára
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Subject:Klebelsberg Kuno
A Gyermekgyógyászati Klinika alapozásatudastar-040Nem véletlen, hogy ennek a klinikának a munkálatai indultak meg először, hiszen Klebelsberg Kuno kultuszminiszter hitvallása szerint a gyermekek a magyar jövő zálogaiA Móra Ferenc Múzeum tulajdonaEgyetemtörténeti fotóalbum
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Source:A Móra Ferenc Múzeum tulajdona
Spatial Coverage:Szeged
Description:Nem véletlen, hogy ennek a klinikának a munkálatai indultak meg először, hiszen Klebelsberg Kuno kultuszminiszter hitvallása szerint a gyermekek a magyar jövő zálogai
Horthy Miklós kormányzó megérkezik Szegedretudastar-041„Turán” különvonata a délután folyamán futott be a nagyállomásra. Aigner Károly főispán üdvözlő szavai után Tóth Károly, az egyetem rektora állott elő, aki az egyetem tanárai és hallgatói nevében köszöntötte a kormányzót. A protokolláris programok után Horthy Miklós és kísérete a pazarul berendezett különvonaton töltötte az éjszakát. Október 5-ének reggelén a peronon újból összegyűltek a város díszmagyarba öltözött notabilitásai a kormányzó üdvözlésére. Tóth Károly rektor az egyetemi tanács nevében felkérte Horthy Miklóst az alapkőletételi ünnepélyen való megjelenésre, majd bemutatta az egyetemi tanács tagjait [show more]1926. október 4.A Somogyi-könyvtár tulajdonaEgyetemtörténeti fotóalbum
Alternative Title:1926. október 4-én az egyetem alapkőletételi ünnepségére megérkezett Szegedre Horthy Miklós, Magyarország kormányzója
Date Created:1926. október 4.
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Subject:Horthy Miklós; Aigner Károly; Tóth Károly
Source:A Somogyi-könyvtár tulajdona
Spatial Coverage:Szeged
Description:„Turán” különvonata a délután folyamán futott be a nagyállomásra. Aigner Károly főispán üdvözlő szavai után Tóth Károly, az egyetem rektora állott elő, aki az egyetem tanárai és hallgatói nevében köszöntötte a kormányzót. A protokolláris programok után Horthy Miklós és kísérete a pazarul berendezett különvonaton töltötte az éjszakát. Október 5-ének reggelén a peronon újból összegyűltek a város díszmagyarba öltözött notabilitásai a kormányzó üdvözlésére. Tóth Károly rektor az egyetemi tanács nevében felkérte Horthy Miklóst az alapkőletételi ünnepélyen való megjelenésre, majd bemutatta az egyetemi tanács tagjait [show more]
Horthy Miklós és Klebelsberg Kuno az ünnepély színhelyére hajtattaktudastar-0421926A Móra Ferenc Múzeum tulajdonaEgyetemtörténeti fotóalbum
Alternative Title:Horthy Miklós és gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter az alapkőletételi ünnepély színhelyére hajtattak
Date Created:1926
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Subject:Horthy Miklós; Klebelsberg Kuno
Source:A Móra Ferenc Múzeum tulajdona
Spatial Coverage:Szeged
Az alapkő-letételi ünnepély helyszíne az épülő Gyermekgyógyászati Klinika területén volt, ahol a kormányzó és közvetlen kísérete számára díszsátort állítottak feltudastar-043Ez alatt foglalt helyet a kormányzó. Jobbján József főherceg és bulcsi Janky Kocsárd hadsereg-főparancsnok ült; balján Klebelsberg Kuno kultuszminiszter és Karaffiáth Jenő, a nemzetgyűlés háznagya. A háttérben a még szintén épülőfélben lévő Fogadalmi templom tornyai látszanak. [show more]1926. október 4.A Móra Ferenc Múzeum tulajdonaEgyetemtörténeti fotóalbum
Date Created:1926. október 4.
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Subject:Horthy Miklós; József főherceg; Janky Kocsárd; Klebelsberg Kuno; Karaffiáth Jenő
Source:A Móra Ferenc Múzeum tulajdona
Spatial Coverage:Szeged
Description:Ez alatt foglalt helyet a kormányzó. Jobbján József főherceg és bulcsi Janky Kocsárd hadsereg-főparancsnok ült; balján Klebelsberg Kuno kultuszminiszter és Karaffiáth Jenő, a nemzetgyűlés háznagya. A háttérben a még szintén épülőfélben lévő Fogadalmi templom tornyai látszanak. [show more]
Gyermekgyógyászati Klinika alapkőletételi ünnepségtudastar-044Először Tóth Károly, az egyetem rektora mondta el ünnepi beszédét. Őt követte a polgármester, majd a kultuszminiszter. Ezután Horthy Miklós emelkedett szólásra. Váratlanul bejelentette, hogy másodosztályú magyar érdemkeresztet adományoz Somogyi Szilveszternek, Szeged város polgármesterének, elismerve ezzel a város nemes áldozatkészségét és a polgármester munkáját, aki a törvényhatóság élén fáradhatatlanul és sikeresen küzdött az egyetemért. A polgármestert és az egész közönséget nagyon készületlenül érte a kitüntetés. A kép az átvétel pillanatait örökíti meg [show more]1926Egyetemtörténeti fotóalbum
Date Created:1926
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Subject:Horthy Miklós; Tóth Károly; Somogyi Szilveszter
Spatial Coverage:Szeged
Description:Először Tóth Károly, az egyetem rektora mondta el ünnepi beszédét. Őt követte a polgármester, majd a kultuszminiszter. Ezután Horthy Miklós emelkedett szólásra. Váratlanul bejelentette, hogy másodosztályú magyar érdemkeresztet adományoz Somogyi Szilveszternek, Szeged város polgármesterének, elismerve ezzel a város nemes áldozatkészségét és a polgármester munkáját, aki a törvényhatóság élén fáradhatatlanul és sikeresen küzdött az egyetemért. A polgármestert és az egész közönséget nagyon készületlenül érte a kitüntetés. A kép az átvétel pillanatait örökíti meg [show more]
Gyermekgyógyászati Klinika alapkőletételi ünnepségtudastar-045Tóth Károly, az egyetem rektora felkérte a kormányzót a díszsátor előtt felállított asztalkán lévő alapító oklevél aláírására1926A Somogyi-könyvtár tulajdonaEgyetemtörténeti fotóalbum
Date Created:1926
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Subject:Horthy Miklós; Tóth Károly
Source:A Somogyi-könyvtár tulajdona
Spatial Coverage:Szeged
Description:Tóth Károly, az egyetem rektora felkérte a kormányzót a díszsátor előtt felállított asztalkán lévő alapító oklevél aláírására
Gyermekgyógyászati Klinika alapkőletételi ünnepségtudastar-046Ezt követően Nagy Árpád kultuszminiszteri helyettes államtitkár felolvasta az alapító oklevél szövegét. A díszsátorban Horthy Miklós, Klebelsberg Kuno és Karaffiáth Jenő1926A Somogyi-könyvtár tulajdonaEgyetemtörténeti fotóalbum
Date Created:1926
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Subject:Horthy Miklós; Klebelsberg Kuno; Karaffiáth Jenő
Source:A Somogyi-könyvtár tulajdona
Spatial Coverage:Szeged
Description:Ezt követően Nagy Árpád kultuszminiszteri helyettes államtitkár felolvasta az alapító oklevél szövegét. A díszsátorban Horthy Miklós, Klebelsberg Kuno és Karaffiáth Jenő
Gyermekgyógyászati Klinika alapkőletételi ünnepségtudastar-047Az alapító oklevél egy fémhengerbe került, ezután az alapkőbe. Majd a hagyományos kalapácsütések következtek. A képen ezek a kellékek láthatók1926A Somogyi-könyvtár tulajdonaEgyetemtörténeti fotóalbum
Date Created:1926
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Source:A Somogyi-könyvtár tulajdona
Spatial Coverage:Szeged
Description:Az alapító oklevél egy fémhengerbe került, ezután az alapkőbe. Majd a hagyományos kalapácsütések következtek. A képen ezek a kellékek láthatók
Gyermekgyógyászati Klinika alapkőletételi ünnepségtudastar-048Az előkészített ezüst kalapáccsal először a kormányzó ütött hármat az alapkőre, a következő jeligével: „Legyen ez a hajlék a magyar tudomány örök dísze és büszkesége.” A kormányzó után a képen szereplő József főherceg következett, az alábbi jeligével: „Légy a magyarság feltámadásának egyik alapköve.” [show more]1926Egyetemtörténeti fotóalbum
Date Created:1926
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Subject:József főherceg
Spatial Coverage:Szeged
Description:Az előkészített ezüst kalapáccsal először a kormányzó ütött hármat az alapkőre, a következő jeligével: „Legyen ez a hajlék a magyar tudomány örök dísze és büszkesége.” A kormányzó után a képen szereplő József főherceg következett, az alábbi jeligével: „Légy a magyarság feltámadásának egyik alapköve.” [show more]
Gyermekgyógyászati Klinika alapkőletételi ünnepségtudastar-049Harmadikként Klebelsberg Kuno tette meg kalapácsütését: „Magyar tudás – magyar hatalom.” Majd további ütések sora következett egy-egy jelige kíséretében1926A Somogyi-könyvtár tulajdonaEgyetemtörténeti fotóalbum
Date Created:1926
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Subject:Klebelsberg Kuno
Source:A Somogyi-könyvtár tulajdona
Spatial Coverage:Szeged
Description:Harmadikként Klebelsberg Kuno tette meg kalapácsütését: „Magyar tudás – magyar hatalom.” Majd további ütések sora következett egy-egy jelige kíséretében
Az ünnepély közönségetudastar-0501926A Somogyi-könyvtár tulajdonaEgyetemtörténeti fotóalbum
Alternative Title:Gyermekgyógyászati Klinika alapkőletételi ünnepség
Date Created:1926
Is Part Of:Egyetemtörténeti fotóalbum
Source:A Somogyi-könyvtár tulajdona
Spatial Coverage:Szeged