1 - 25 of 73 results
You searched for: Is Part Of: contains 'Klebelsberg album'
Creator Date Created Extent Is Part Of Title Identifier Description Source
 • "Az Est"
 • 1933. október 11.
 • 17x23,5 cm
 • Klebelsberg album (3. mappa)
Klebelsberg Kuno Emlékbizottság megalakulása József főherceg palotájábanklebelsberg-051Sajtóhír - Pesti Napló
Description:
Sajtóhír - Pesti Napló
 • 1927. március
 • 17x23 cm
 • Klebelsberg album (1. mappa)
Magyar csoport kirándulása Pompeibeklebelsberg-0091927. március, Nápoly, Hotel Excelsior Felirat a fénykép versóján: "Nápoly 1927"
Description:
1927. március, Nápoly, Hotel Excelsior Felirat a fénykép versóján: "Nápoly 1927"
 • Auer Lajos
 • 17x11 cm
 • Klebelsberg album (3. mappa)
Klebelsberg Kuno emlékmű a Dómbanklebelsberg-0471935. április 11-én Szeged népe nagyszabású ünnepség keretében avatta fel Klebelsberg Kuno síremlékét, melyet Glattfelder Gyula megyéspüspök szentelt fel a Dóm kereszthajójának baloldali részében. A gótikus ívek között álló vörös márvány síremlék Ohmann Béla alkotása. Fölötte a Klebelsberg család címere és a következő felirat: „Gondolatokkal, szóval, írással és alkotásokkal szolgálta hazáját és Szeged városát. Virulásuk felett virraszt a feltámadásig.” Felirat a fénykép versóján: "Klebelsberg emlékmű a Dómban. Alatta a kriptában nyugosznak hamvai."
Description:
1935. április 11-én Szeged népe nagyszabású ünnepség keretében avatta fel Klebelsberg Kuno síremlékét, melyet Glattfelder Gyula megyéspüspök szentelt fel a Dóm kereszthajójának baloldali részében. A gótikus ívek között álló vörös márvány síremlék Ohmann Béla alkotása. Fölötte a Klebelsberg család címere és a következő felirat: „Gondolatokkal, szóval, írással és alkotásokkal szolgálta hazáját és Szeged városát. Virulásuk felett virraszt a feltámadásig.” Felirat a fénykép versóján: "Klebelsberg emlékmű a Dómban. Alatta a kriptában nyugosznak hamvai." [show more]
 • 1932
 • 23x17 cm
 • Klebelsberg album (3. mappa)
Klebelsberg Kuno dombormű Bajánklebelsberg-049A dombormű felirata: "A szellem, tudás és alkotás gazdag ajándékáért hálás kegyelettel Baja város közönsége."
Description:
A dombormű felirata: "A szellem, tudás és alkotás gazdag ajándékáért hálás kegyelettel Baja város közönsége."
 • 1930
 • 16,5x8,5 cm
 • Klebelsberg album (2. mappa)
A Szegedi Egyetem által elhelyezett dombormű az árkádok alatt gr. Klebelsberg Kuno emlékéreklebelsberg-032A dombormű felirata: "Cuno ex. comitibus Klebelsberg ... te saxa loquuntur [= rólad beszélnek e kövek] A. 1930. D." Középen a Klebelsberg család címere.
Description:
A dombormű felirata: "Cuno ex. comitibus Klebelsberg ... te saxa loquuntur [= rólad beszélnek e kövek] A. 1930. D." Középen a Klebelsberg család címere.
 • 23x17 cm
 • Klebelsberg album (4. mappa)
Emléktábla az 5000. népiskola megnyitása alkalmából
klebelsberg-065A felirat szövege: "Dr. Klebelsberg Kuno gróf magyar királyi vallás és közoktatásügyi miniszter áldott emlékét hirdesse e tábla! A magyar népnevelés nagy apostola az 1930. évben ezzel az épülettel mutatta be munkás életének legnagyobb eredményét, az 5000. népiskoláját megtépett nemzetének, hogy vele megmutassa a feltámadás felé vezető utat. Amíg magyar tanító magyar gyermekeket nevel e földön, itt és az ötezer iskolában nemcsak a kövek, de a szívek is róla beszélnek."
Description:
A felirat szövege: "Dr. Klebelsberg Kuno gróf magyar királyi vallás és közoktatásügyi miniszter áldott emlékét hirdesse e tábla! A magyar népnevelés nagy apostola az 1930. évben ezzel az épülettel mutatta be munkás életének legnagyobb eredményét, az 5000. népiskoláját megtépett nemzetének, hogy vele megmutassa a feltámadás felé vezető utat. Amíg magyar tanító magyar gyermekeket nevel e földön, itt és az ötezer iskolában nemcsak a kövek, de a szívek is róla beszélnek." [show more]
 • 17x23 cm
 • Klebelsberg album (1. mappa)
Hidegkúti ház teraszaklebelsberg-014-02A fénykép versóján olvasható felirat: "Hidegkuti Kuria"
Description:
A fénykép versóján olvasható felirat: "Hidegkuti Kuria"
 • 22,5x18 cm
 • Klebelsberg album (1. mappa)
Pompeiben a villásreggeli menükártyájaklebelsberg-010A kártya versóján a résztvevők aláírása látható. Köztük: "Comtesse Klebelsberg"; "Palló Imre"; "Tiberio Gerevich"
Description:
A kártya versóján a résztvevők aláírása látható. Köztük: "Comtesse Klebelsberg"; "Palló Imre"; "Tiberio Gerevich"
 • Kuhn Antal ("Fotóélet")
 • 1932. október 15.
 • 18x24,5 cm
 • Klebelsberg album (3. mappa)
Kripta bejárata a Dóm alattklebelsberg-040A város nevében Somogyi Szilveszter polgármester, az egyetem nevében Schmidt Henrik rektor mondott búcsúztató beszédet. A koporsót a fogadalmi templom kriptájában, a kereszthajó keleti oltára alatt helyezték el.
Description:
A város nevében Somogyi Szilveszter polgármester, az egyetem nevében Schmidt Henrik rektor mondott búcsúztató beszédet. A koporsót a fogadalmi templom kriptájában, a kereszthajó keleti oltára alatt helyezték el.
 • Auer Lajos
 • 13,5x9 cm
 • Klebelsberg album (3. mappa)
Kisfaludi Stróbl Zsigmond bronzszobra Klebelsberg Kunorólklebelsberg-048Az eredetileg a Testnevelési Főiskola kertjében leleplezett mellszobrot a II. világháború után lebontották.
Description:
Az eredetileg a Testnevelési Főiskola kertjében leleplezett mellszobrot a II. világháború után lebontották.
 • 16,7x11,5 cm
 • Klebelsberg album (2. mappa)
Kisfaludi Stróbl Zsigmond bronzszobra Klebelsberg Kunorólklebelsberg-033Eredetileg a Testnevelési Főiskola kertjében elhelyezett szobor, amelyet később lebontottak.
Description:
Eredetileg a Testnevelési Főiskola kertjében elhelyezett szobor, amelyet később lebontottak.
 • 1933
 • 24x18 cm
 • Klebelsberg album (2. mappa)
Klebelsberg Kuno portréja Dienes Jánostól háttérben a sárospataki várralklebelsberg-029Felirat a fénykép alatt: "Az eredeti életnagyságú festményt a Sárospataki református, angol internátusában helyezte el halhatatlan emlékű nagy újraalkotója kegyeletes emlékezetére, elmondhatatlan örök hálája jeléül. A Főiskola megbízásából Farkasfalvi Farkas Géza egyházkerületi és főiskolai főgondnok."
Description:
Felirat a fénykép alatt: "Az eredeti életnagyságú festményt a Sárospataki református, angol internátusában helyezte el halhatatlan emlékű nagy újraalkotója kegyeletes emlékezetére, elmondhatatlan örök hálája jeléül. A Főiskola megbízásából Farkasfalvi Farkas Géza egyházkerületi és főiskolai főgondnok."
 • Gárdonyi Testvérek
 • 1932. október 13.
 • 18x23,5 cm
 • Klebelsberg album (2. mappa)
Gr. Klebelsberg Kuno temetése Budapesten a pályaudvar felé menetklebelsberg-035Felirat a fénykép rectóján: "Budapesten gyászmenet a halottaskocsi után Múzeumtól'
Description:
Felirat a fénykép rectóján: "Budapesten gyászmenet a halottaskocsi után Múzeumtól'
 • 14x9 cm
 • Klebelsberg album (1. mappa)
Klebelsberg János ezredtulajdonosságát jelképező festményklebelsberg-002Felirat a fénykép rectóján: "Klebelsberg János ulánus altábornagy ezredtulajdonos ezredének lovasai"
Description:
Felirat a fénykép rectóján: "Klebelsberg János ulánus altábornagy ezredtulajdonos ezredének lovasai"
 • 13,5x9 cm
 • Klebelsberg album (3. mappa)
Klebelsberg Kuno mellszobra Bécsben a Collegium Hungaricumbanklebelsberg-045Felirat a fénykép rectóján: "Paczó Pál szobrászművész, Wien 1933. Nov. 20."
Description:
Felirat a fénykép rectóján: "Paczó Pál szobrászművész, Wien 1933. Nov. 20."
 • Pribék Antal, Bülch Ármin
 • 1881
 • 10,5x6,5 cm
 • Klebelsberg album (1. mappa)
Klebelsberg Kuno gyermekkori képe (6 éves)klebelsberg-006-02Felirat a fénykép rectóján: "Pribék A. és Bülch Á., Sz-fehérvárott"
Description:
Felirat a fénykép rectóján: "Pribék A. és Bülch Á., Sz-fehérvárott"
 • 1926. augusztus 25.
 • 13,5x11 cm
 • Klebelsberg album (2. mappa)
Magyar Biológiai Kutatóintézetet alapkőletétele Tihanybanklebelsberg-022Felirat a fénykép versóján: " Tihany felavatás" ; "1h az Est sürgős mára!"
Description:
Felirat a fénykép versóján: " Tihany felavatás" ; "1h az Est sürgős mára!"
 • Stemmer Vilmos
 • 1933. október 29.
 • 17,5x23,5 cm
 • Klebelsberg album (4. mappa)
A budapesti török követség fogadása a török köztársaság kikiáltásának tízéves évfordulójánklebelsberg-063Felirat a fénykép versóján: "Behidi török követ, Letkovszky, Erdmannsdorf, Chilston, Arlotte"
Description:
Felirat a fénykép versóján: "Behidi török követ, Letkovszky, Erdmannsdorf, Chilston, Arlotte"
 • 10,5x8 cm
 • Klebelsberg album (3. mappa)
Klebelsberg Kuno festménye Tihanybanklebelsberg-043Felirat a fénykép versóján: "fest. Sárkány, fotó Simon és Mihályi; Tihany, 935 III/18."
Description:
Felirat a fénykép versóján: "fest. Sárkány, fotó Simon és Mihályi; Tihany, 935 III/18."
 • Gárdonyi Testvérek (Budapest)
 • 23,5x17,5 cm
 • Klebelsberg album (4. mappa)
"Az alkotmányos élet helyreállítása Horthy Miklós kormányzásával"klebelsberg-066Felirat a fénykép versóján: "Hende Vincze legujabb festménye a Parlament Elnöki fogadó dísztermének oldal falán"
Description:
Felirat a fénykép versóján: "Hende Vincze legujabb festménye a Parlament Elnöki fogadó dísztermének oldal falán"
 • 14,5x9,5 cm
 • Klebelsberg album (2. mappa)
"Kibékülés Magyar Pétörrel"klebelsberg-028Felirat a fénykép versóján: "Kibékülés Magyar Pétörrel, ki igen haragudott a földjén való vasútvonal átvezetéséért. Sokáig ellenezte, de a város képviselője, Klebelsberg meggyőzte a fejlődés szükségességéről, a mosolygó arc a teljes egyetértést tükrözi."
Description:
Felirat a fénykép versóján: "Kibékülés Magyar Pétörrel, ki igen haragudott a földjén való vasútvonal átvezetéséért. Sokáig ellenezte, de a város képviselője, Klebelsberg meggyőzte a fejlődés szükségességéről, a mosolygó arc a teljes egyetértést tükrözi."
 • "Az Est"
 • 1935
 • 16,5x23,5 cm
 • Klebelsberg album (4. mappa)
Magyar Asszonyok Országos Szövetsége gyűlés az Országos Kaszinóbanklebelsberg-061Felirat a fénykép versóján: "Mansz-tea az Orsz. Kaszinoban - Teleky Pálné, Rothermere fia, gróf Klebelsbergné; Bethlen Margit - 1935"
Description:
Felirat a fénykép versóján: "Mansz-tea az Orsz. Kaszinoban - Teleky Pálné, Rothermere fia, gróf Klebelsbergné; Bethlen Margit - 1935"
 • 16,5x11 cm
 • Klebelsberg album (3. mappa)
Klebelsberg Kuno mellszobra Bécsben a Collegium Hungaricumbanklebelsberg-046Felirat a fénykép versóján: "Paczó Pál szobrászművész"
Description:
Felirat a fénykép versóján: "Paczó Pál szobrászművész"
 • Gyagyovszky Emil
 • 1930-as évek eleje
 • 16,5x22,5 cm
 • Klebelsberg album (4. mappa)
Csoportkép gr. Klebelsberg Kuno kultuszminiszterrelklebelsberg-060Felirat a fénykép versóján: "Tihany?"
Description:
Felirat a fénykép versóján: "Tihany?"
 • 15x10 cm
 • Klebelsberg album (3. mappa)
Klebelsberg Kuno portréklebelsberg-041Felirat a sajtófotó alján: "Gróf Klebelsberg Kuno arcképe, amelyet a berlini Collegium Hungaricum részére festett Ferenczy Valér festőművész"
 • Pesti Napló
Description:
Felirat a sajtófotó alján: "Gróf Klebelsberg Kuno arcképe, amelyet a berlini Collegium Hungaricum részére festett Ferenczy Valér festőművész"