1 - 20 of 20 results
You searched for: Source: contains 'Dézsi Lajos hagyaték'
Creator Date Created Extent Is Part Of Title Identifier Description Source
 • 1896. április 8.
 • 15x32 cm
 • Egyetemtörténeti dokumentumok
Dézsi Lajos és Dobrzyniecki Olga esküvői meghívójadezsi_01A meghívó szövege: Lovag Dobrzyniecki Gergely és neje Knödl Caroline tisztelettel meghívják leányuknak Olgának, Dr. Dézsi Lajos m. kir. tud. egyetemi könyvtárnokkal f. év april hó 8-án d.e. 12 órakor a kálvin téri ev. ref. templomban tartandó esküvőjére. Dr. Dézsi Lajos m. kir. tud. egyetemi könyvtárnok tisztelettel meghívja lovag Dobrzyniecki Gergely és neje Knödl Caroline leányával, Olgával f. évi april hó 8-án d.e. 12 órakor a kálvintéri ev. ref. templomban tartandó esküvőjére. Budapest, 1896. április 8 án.
 • Dézsi Lajos hagyaték
Description:
A meghívó szövege: Lovag Dobrzyniecki Gergely és neje Knödl Caroline tisztelettel meghívják leányuknak Olgának, Dr. Dézsi Lajos m. kir. tud. egyetemi könyvtárnokkal f. év april hó 8-án d.e. 12 órakor a kálvin téri ev. ref. templomban tartandó esküvőjére. Dr. Dézsi Lajos m. kir. tud. egyetemi könyvtárnok tisztelettel meghívja lovag Dobrzyniecki Gergely és neje Knödl Caroline leányával, Olgával f. évi april hó 8-án d.e. 12 órakor a kálvintéri ev. ref. templomban tartandó esküvőjére. Budapest, 1896. április 8 án. [show more]
 • Dézsi Lajos
 • 1895
 • 21x34 cm
 • Egyetemtörténeti dokumentumok
Dézsi Lajos kérvénye a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez II.-od osztályú könyvtártiszti állás elnyeréséredezsi_02
 • Dézsi Lajos hagyaték
 • Géresi Kálmán főiskolai tanár és könyvtáros
 • 1895. április 8.
 • 21x34 cm
 • Egyetemtörténeti dokumentumok
Géresi Kálmán a debreceni evangélikus kollégiumi nagykönyv­tár vezetőjének igazolása Dézsi Lajos segédkönyvtárosi működésérőldezsi_bizonyitvany
 • Dézsi Lajos hagyaték
 • Debreceni Református Főgimnázium
 • 1886. szeptember 2.
 • 21x34 cm
 • Egyetemtörténeti dokumentumok
Dézsi Lajos gimnáziumi érettségi bizonyítványának magyar nyelvre fordított hitelesített másolatadezsi_gimnaziumi_erettsegi_bizonyitvany
 • Dézsi Lajos hagyaték
 • 1893
 • 6,5x10,5 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
Dézsi Lajos portréja egyetemi leckekönyvébenDezsi_Lajos_indexkep
 • Dézsi Lajos hagyaték
 • Debreceni Református Főgimnázium / Gymnasium Helveticae confessionis Debreciniensis
 • 1886. szeptember 2.
 • 26x42 cm
 • Egyetemtörténeti dokumentumok
Dézsi Lajos gimnáziumi érettségi bizonyítványadezsi_testimonium_maturitatis
 • Dézsi Lajos hagyaték
 • Debreceni Református Akadémia
 • 1892. augusztus 23.
 • 25x40 cm
 • Egyetemtörténeti dokumentumok
Dézsi Lajos első lelkészképesítési vizsgájának bizonyítványaimage00001_02
 • Dézsi Lajos hagyaték
 • Győrffy
 • 1918. június 2.
 • 8x14 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
Dézsi Lajos a Tordai-hasadéknálimg20210715_16085386Felirat a fénykép versóján: "rossz copia, jóval fogom pótolni néhány napon belül / phot Gyffy / Tordahasadék a "Szédítő magas" alatt 1918. VI. 2."
 • Dézsi Lajos hagyaték
Description:
Felirat a fénykép versóján: "rossz copia, jóval fogom pótolni néhány napon belül / phot Gyffy / Tordahasadék a "Szédítő magas" alatt 1918. VI. 2."
 • Jelfy Gyula
 • 1928. december 17.
 • 12x17 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
Klebelsberg Kuno mint a kormányzó képviselőjének jelenlétében Klug Mária Margit orvostudományi, Goltner Dénes Lajos és Lányi János jogtudományi doktorjelöltek sub auspiciis gubernatoris doktorrá avatásaimg20210715_16112444_02Klug Mária Margit az első sub auspiciis kitüntetéssel doktorrá avatott nő Magyarországon
 • Dézsi Lajos hagyaték
Description:
Klug Mária Margit az első sub auspiciis kitüntetéssel doktorrá avatott nő Magyarországon
 • Jelfy Gyula
 • 1928. december 17.
 • 12x17 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
Klebelsberg Kuno mint a kormányzó képviselőjének jelenlétében Klug Mária Margit orvostudományi, Goltner Dénes Lajos és Lányi János jogtudományi doktorjelöltek sub auspiciis gubernatoris doktorrá avatásaimg20210715_16122361_02Klug Mária Margit az első sub auspiciis kitüntetéssel doktorrá avatott nő Magyarországon
 • Dézsi Lajos hagyaték
Description:
Klug Mária Margit az első sub auspiciis kitüntetéssel doktorrá avatott nő Magyarországon
 • Contarini & Giacomelli
 • 1903
 • 10x14 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
Baros Gyula irodalomtörténész és felesége Velencébenimg20210715_16140415_02Felirat a fénykép versóján: "Dézsi Lajosnak emlékül: Baros Gyula és felesége Sajókaza, 1903. XII. 3."
 • Dézsi Lajos hagyaték
Description:
Felirat a fénykép versóján: "Dézsi Lajosnak emlékül: Baros Gyula és felesége Sajókaza, 1903. XII. 3."
 • 1908. augusztus 3.
 • 15x20 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
Gróf Wilczek Frigyes főispán felavatja Rákóczi Ferenc fejdelem emléktábláját Nyitraszerdahelyenimg20210715_16170753_02Rákóczi Ferenc menekülő fejedelem a nyitraszerdahelyi kastélyban eltöltött éjszakájának 200 éves évfordulóján Zerdahelyi Béla, a kas­tély akkori tulajdonosa a bejárat fölé emléktáblát helyeztetett. Ennek szövege Thaly Kálmántól, a kuruckor történészétől származik. A táblán többek között ez áll: " ... II. Rákóczi Ferenc ... a végzetes trencséni csatában kapott súlyos sebeitől vérző hom­lokkal és orcával az Inovec hegység erdein át menekülve, 1708. augusztus 3-nak estéjén ezen ősi kastélyba érkezett, itt lelt pihenést, itt kötözték be sebeit és itt tölté az augusz­tus 4-re virradó éjszakát ... "
 • Dézsi Lajos hagyaték
Description:
Rákóczi Ferenc menekülő fejedelem a nyitraszerdahelyi kastélyban eltöltött éjszakájának 200 éves évfordulóján Zerdahelyi Béla, a kas­tély akkori tulajdonosa a bejárat fölé emléktáblát helyeztetett. Ennek szövege Thaly Kálmántól, a kuruckor történészétől származik. A táblán többek között ez áll: " ... II. Rákóczi Ferenc ... a végzetes trencséni csatában kapott súlyos sebeitől vérző hom­lokkal és orcával az Inovec hegység erdein át menekülve, 1708. augusztus 3-nak estéjén ezen ősi kastélyba érkezett, itt lelt pihenést, itt kötözték be sebeit és itt tölté az augusz­tus 4-re virradó éjszakát ... " [show more]
 • cc. 1895
 • 6x8 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
Dézsi Lajos arcképes vasúti igazolványaimg20210715_16241325
 • Dézsi Lajos hagyaték
 • 1902
 • 8,5x14 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
Dézsi Lajosné Dobrzyniecki Olga és ismeretlen kisfiú (Lacika)img20210715_16330002
 • Dézsi Lajos hagyaték
 • Szilágyi
 • 1929
 • 8,5x13,5 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
Dézsi Lajos unokája, Edizimg20210715_16331396
 • Dézsi Lajos hagyaték
 • 1904
 • 8,5x13,5 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
Ismeretlen gyermek fotójaimg20210715_16373212
 • Dézsi Lajos hagyaték
 • cc. 1880
 • 7x11 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
Nagy Péter erdélyi evangélikus püspök második felesége, hadadi báró Wesselényi Krisztinaimg20210715_16413679_02Felirat a fénykép versóján: "Báró Wesselényi Krisztina férjezett: második Nagy Péterné arcképét mély tisztelettel és igaz ragaszkodással küldi életrajzával együtt Dézsi Lajos mélyen tisztelet Bátyámnak Györffy"
 • Dézsi Lajos hagyaték
Description:
Felirat a fénykép versóján: "Báró Wesselényi Krisztina férjezett: második Nagy Péterné arcképét mély tisztelettel és igaz ragaszkodással küldi életrajzával együtt Dézsi Lajos mélyen tisztelet Bátyámnak Györffy"
 • Budapesti Királyi Magyar Tudomány-egyetem quaestura
 • 1894. szeptember 12.
 • 12x22 cm
 • Egyetemtörténeti dokumentumok
Dézsi Lajos a Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem bölcsészhallgatójának leckekönyve index_kepek
 • Dézsi Lajos hagyaték
 • Dézsi Lajos
 • 1920. január 11.
 • 21x34 cm
 • Egyetemtörténeti dokumentumok
Dézsi Lajos kérvénye családjának és ingóságainak repatriálásához szükséges vasúti vagonok kiutalásáranagysagos_kormanybiztos_ur
 • Dézsi Lajos hagyaték
 • Debreceni Református Tanítóképző Főiskola
 • 1888. november 3.
 • 30x47 cm
 • Egyetemtörténeti dokumentumok
Dézsi Lajos népiskolai tanítói oklevelenepiskolai_tanito_oklevel
 • Dézsi Lajos hagyaték