1 - 9 of 9 results
You searched for: Tags: Aigner Károly
Creator Date Created Extent Is Part Of Title Identifier Description Source
 • 1930. október 24.
 • Egyetemtörténeti fotóalbum
1930. október 24-én az ünnepségek alkalmából Szeged város törvényhatósági bizottsága rendkívüli díszközgyűlést tartotttudastar-091Az egyházi méltóságok Angelo Rotta pápai nunciussal és Glattfelder Gyula csanádi megyés püspökkel az élen vonultak be a közgyűlési terembe. A rendezőség a bal oldali padsorok elé helyezte el a püspökök székeit. A főpapok közül jelen voltak Haász István tábori püspök, gróf Zichy Gyula kalocsai érsek, Glattfelder Gyula csanádi, Rott Nándor veszprémi, Hannauer Á. István váci, Virág Ferenc pécsi, Shvoy Lajos székesfehérvári püspök, Horváth Győző segédpüspök. A jobb oldali padsorok előtt kapott helyet az egyetem aranyláncos tanácsa: Kováts Ferenc rektor, Kiss Albert, Ditrói Gábor, Huszti József és Fröhlich Pál dékánok, majd Foerk Ernő, a Fogadalmi templom tervezője. Aigner Károly főispán, Somogyi Szilveszter polgármester és a tanácsnokok az elnöki emelvényen foglaltak helyet. Ezen az eseményen a közgyűlés Szeged város díszpolgárává választotta Klebelsberg Kuno kultuszminisztert
Description:
Az egyházi méltóságok Angelo Rotta pápai nunciussal és Glattfelder Gyula csanádi megyés püspökkel az élen vonultak be a közgyűlési terembe. A rendezőség a bal oldali padsorok elé helyezte el a püspökök székeit. A főpapok közül jelen voltak Haász István tábori püspök, gróf Zichy Gyula kalocsai érsek, Glattfelder Gyula csanádi, Rott Nándor veszprémi, Hannauer Á. István váci, Virág Ferenc pécsi, Shvoy Lajos székesfehérvári püspök, Horváth Győző segédpüspök. A jobb oldali padsorok előtt kapott helyet az egyetem aranyláncos tanácsa: Kováts Ferenc rektor, Kiss Albert, Ditrói Gábor, Huszti József és Fröhlich Pál dékánok, majd Foerk Ernő, a Fogadalmi templom tervezője. Aigner Károly főispán, Somogyi Szilveszter polgármester és a tanácsnokok az elnöki emelvényen foglaltak helyet. Ezen az eseményen a közgyűlés Szeged város díszpolgárává választotta Klebelsberg Kuno kultuszminisztert [show more]
 • 1930. október 25.
 • Egyetemtörténeti fotóalbum
1930. október 25-én reggel gördült be a szegedi nagyállomás épülete elé Horthy Miklós, Magyarország kormányzójának különvonatatudastar-092A honvédezredesi uniformist viselő kormányzót a díszmagyarba öltözött Aigner Károly főispán üdvözölte. Horthy Miklóssal együtt érkezett Gömbös Gyula honvédelmi miniszter is
Description:
A honvédezredesi uniformist viselő kormányzót a díszmagyarba öltözött Aigner Károly főispán üdvözölte. Horthy Miklóssal együtt érkezett Gömbös Gyula honvédelmi miniszter is
 • 1930. október 23.
 • Egyetemtörténeti fotóalbum
A gépből kiszálló kultuszminisztert Aigner Károly főispán és Somogyi Szilveszter polgármester üdvözölte. Délután megtekintette a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar mellett épülő auditóriumottudastar-0901930. október 23-án kezdetét vette az a többnapos ünnepségsorozat, melynek keretében felavatásra került a Templom téri épületegyüttes, így a Fogadalmi templom, az egyetem elméleti intézetei és a Nemzeti Emlékcsarnok. A nyitó napon érkezett meg a szegedi repülőtérre gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter
Description:
1930. október 23-án kezdetét vette az a többnapos ünnepségsorozat, melynek keretében felavatásra került a Templom téri épületegyüttes, így a Fogadalmi templom, az egyetem elméleti intézetei és a Nemzeti Emlékcsarnok. A nyitó napon érkezett meg a szegedi repülőtérre gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter
 • 1930
 • 9x13 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
A Templom téri épületek avatásának ünnepségekor a megújhodás tablójának leleplezésén megjelent előkelőségeksztegy-689A kép A 47617-es raktári számon lévő albumban található.
Description:
A kép A 47617-es raktári számon lévő albumban található.
 • 1930. október 25.
 • Egyetemi Képgyűjtemény
Aigner Károly főispán üdvözli Horthy Miklós kormányzót a pályaudvaronsztegy-egyetem11
 • 1930. október 25.
 • Egyetemi Képgyűjtemény
Aigner Károly főispán üdvözli Horthy Miklós kormányzót a pályaudvaronsztegy-770
 • 1930. október 25.
 • 9x14 cm
 • Klebelsberg album (2. mappa)
Dóm tér avatására érkezett vendégek fogadásaklebelsberg-026
 • 1926. október 4.
 • Egyetemtörténeti fotóalbum
Horthy Miklós kormányzó megérkezik Szegedretudastar-041„Turán” különvonata a délután folyamán futott be a nagyállomásra. Aigner Károly főispán üdvözlő szavai után Tóth Károly, az egyetem rektora állott elő, aki az egyetem tanárai és hallgatói nevében köszöntötte a kormányzót. A protokolláris programok után Horthy Miklós és kísérete a pazarul berendezett különvonaton töltötte az éjszakát. Október 5-ének reggelén a peronon újból összegyűltek a város díszmagyarba öltözött notabilitásai a kormányzó üdvözlésére. Tóth Károly rektor az egyetemi tanács nevében felkérte Horthy Miklóst az alapkőletételi ünnepélyen való megjelenésre, majd bemutatta az egyetemi tanács tagjait
 • A Somogyi-könyvtár tulajdona
Description:
„Turán” különvonata a délután folyamán futott be a nagyállomásra. Aigner Károly főispán üdvözlő szavai után Tóth Károly, az egyetem rektora állott elő, aki az egyetem tanárai és hallgatói nevében köszöntötte a kormányzót. A protokolláris programok után Horthy Miklós és kísérete a pazarul berendezett különvonaton töltötte az éjszakát. Október 5-ének reggelén a peronon újból összegyűltek a város díszmagyarba öltözött notabilitásai a kormányzó üdvözlésére. Tóth Károly rektor az egyetemi tanács nevében felkérte Horthy Miklóst az alapkőletételi ünnepélyen való megjelenésre, majd bemutatta az egyetemi tanács tagjait [show more]
 • 1930. október 25.
 • 9x14 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
Somogyi polgármester a törvényhatóság tagjaival az Alkotók menetében a Templom téri épületek avatásának ünnepségénsztegy-696A kép A 47616-os raktári számon lévő albumban található.
Description:
A kép A 47616-os raktári számon lévő albumban található.