1 - 25 of 47 results
You searched for: Tags: Dóm téri épületek avatása
Creator Date Created Extent Is Part Of Title Identifier Description Source
 • 1930
 • Polner Ödön hagyaték
A Dóm téri egyetemi épületek alapkőletételepolner_017Polner Ödön: baloldal első sorában balról a második.
Description:
Polner Ödön: baloldal első sorában balról a második.
 • 1930. október 25.
 • Egyetemi Képgyűjtemény
A Dóm téri épületek felavatási ünnepségesztegy-egyetem18
 • 1930. október 25.
 • Egyetemi Képgyűjtemény
A Dóm téri épületek felavató ünnepségén Klebelsberg Kuno és az alkotóksztegy-klebelsberg1
 • 1930
 • 17x23 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
A Fogadalmi templom hajójasztegy-672A kép A 47617-es raktári számon lévő albumban található.
Description:
A kép A 47617-es raktári számon lévő albumban található.
 • 1930. október 25.
 • Egyetemi Képgyűjtemény
A főpapság és az egyetemi tanács a törvényhatóság díszgyűlésénsztegy-egyetem12
 • 1930
 • 17x23 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
A főpapság és az egyetemi tanács a törvényhatóság díszgyűlésénsztegy-675A kép A 47617-es raktári számon lévő albumban található.
Description:
A kép A 47617-es raktári számon lévő albumban található.
 • 1930
 • 13x18 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
A Templom téri épületek avatásának tiszteletére bemutatott ünnepi misében segédkező papság elkíséri a hercegprimástsztegy-685A kép A 47617-es raktári számon lévő albumban található.
Description:
A kép A 47617-es raktári számon lévő albumban található.
 • 1930
 • 9x13 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
A Templom téri épületek avatásának ünnepségekor a megújhodás tablójának leleplezésén megjelent előkelőségeksztegy-689A kép A 47617-es raktári számon lévő albumban található.
Description:
A kép A 47617-es raktári számon lévő albumban található.
 • 1930
 • 9x13 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
A Templom téri épületek avatási ünnepségének befejezése...sztegy-690A kép A 47617-es raktári számon lévő albumban található.
Description:
A kép A 47617-es raktári számon lévő albumban található.
 • 1930. október 25.
 • Egyetemi Képgyűjtemény
Aigner Károly főispán üdvözli Horthy Miklós kormányzót a pályaudvaronsztegy-egyetem11
 • 1930. október 25.
 • Egyetemi Képgyűjtemény
Aigner Károly főispán üdvözli Horthy Miklós kormányzót a pályaudvaronsztegy-770
 • 1930
 • 9x14 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
Angelo Rotta pápai nuncius csanádi püspökkel az ifjúság Szent Imre ünnepénsztegy-679A kép A 47617-es raktári számon lévő albumban található.
Description:
A kép A 47617-es raktári számon lévő albumban található.
 • 1930
 • 10x14 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
Angelo Rotta pápai nuncius és Glattfelder Gyula csanádi püspök a Templom téri épületek avatásának ünnepségénsztegy-680A kép A 47617-es raktári számon lévő albumban található.
Description:
A kép A 47617-es raktári számon lévő albumban található.
 • 1930. október 25.
 • 9x14 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
Az egyetem és a város képviseletének felvonulása a Templom téri épületek avatásának ünnepségénsztegy-697A kép A 47616-os raktári számon lévő albumban található.
Description:
A kép A 47616-os raktári számon lévő albumban található.
 • 1930. október 25.
 • 9x14 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
Az egyetem és város képviselőinek felvonulása a Templom téri épületek avatásának ünnepségénsztegy-698A kép A 47616-os raktári számon lévő albumban található.
Description:
A kép A 47616-os raktári számon lévő albumban található.
 • 1930
 • 9x14 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
Az ifjúság Szent Imre ünnepsége a Templom térensztegy-677A kép A 47617-es raktári számon lévő albumban található.
Description:
A kép A 47617-es raktári számon lévő albumban található.
 • 1930
 • 12x18 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
Bíboros hercegprimás és a csanádi püspök távozik a Templom téri épületek avatásának ünnepségrőlsztegy-691A kép A 47617-es raktári számon lévő albumban található.
Description:
A kép A 47617-es raktári számon lévő albumban található.
 • 1930. október 25.
 • Egyetemi Képgyűjtemény
"Díszes művű ezüstkalapácsot véve kezébe, Magyarország Kormányzója tette az első kalapácsütést a zárókőre, melyen két címer között ott díszeleg a felírás: Menedéket talált az elűzött egyetem - 1930."sztegy-kalapacs
 • 1930. október 25.
 • 9x14 cm
 • Klebelsberg album (2. mappa)
Dóm tér avatására érkezett vendégek fogadásaklebelsberg-026
 • 1930. október 25.
 • Egyetemi Képgyűjtemény
Egyetemi ünnepségre megérkezik repülőgéppel Klebelsberg Kunosztegy-egyetem20
 • 1930
 • 17x23 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
Fogadalmi templom szentélye a főoltárralsztegy-673A kép A 47617-es raktári számon lévő albumban található.
Description:
A kép A 47617-es raktári számon lévő albumban található.
 • 1930
 • 9x14 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
Horthy Miklós a kisleventék közöttsztegy-707A kép A 47616-os raktári számon lévő albumban található.
Description:
A kép A 47616-os raktári számon lévő albumban található.
 • 1930
 • 9x14 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
Horthy Miklós kormányzó a nemzeti megújhodás emlékművének leleplezésére indul a Templom téri épületek avatásának ünnepségénsztegy-688A kép A 47617-es raktári számon lévő albumban található.
Description:
A kép A 47617-es raktári számon lévő albumban található.
 • 1930
 • 9x14 cm
 • Egyetemi Képgyűjtemény
Horthy Miklós kormányzó távozik a Templom téri épületek avatásának tiszteletére rendezett ünnepi misérőlsztegy-687A kép A 47617-es raktári számon lévő albumban található.
Description:
A kép A 47617-es raktári számon lévő albumban található.
 • 1930. október 25.
 • Egyetemi Képgyűjtemény
József főherceg és gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter megérkeznek a Templom téri épületek avatásának ünnepségéresztegy-egyetem14