Halász Előd válogatott bibliográfia

Halasz_Elod_Nietzsche_es_Ady.jpg

A doktori értekezésének 1995-ben megjelent átdolgozott kiadása

Halasz_Elod_Trackl.jpg

Nietzsche és Ady. Budapest, Danubia, 1942.

Lukács György: A történelmi regény. Szeged, Tiszatáj, 1947. 10. sz. pp. 54-56.

Heine: Napóleon dobosa (Dante). Szeged, Tiszatáj, 1948. 4. sz. pp. 126-128.

Trakl I. Szeged, Tiszatáj, 1948. 4. sz. pp. 107-114.

Trakl II. Szeged, Tiszatáj, 1948. 5. sz. pp. 180-188.

Az utolsó Faust - Thomas Mann legújabb regénye. Szeged, Tiszatáj, 1948. 9-10. sz. pp. 404-425.

Német-magyar szótár. Budapest, Akadémia Kiadó, 1952.

Magyar-német kéziszótár. Budapest, Akadémia Kiadó, 1953.

Az "Ármány és szerelem" és a német polgári ideológia. Schiller halálának százötvenedik évfrdulójára. Acta Universitatis Szegediensis : sectio philologica. 1955. 1. pp. 33-72.

Bevezetés a Faust II. részéhez. Irodalomtörténeti Dolgozatok. 1956. 3.

Germán eredetű magyar személynevek oklevelezésünk kezdeteitől a könyvnyomtatás koráig. Acta Universitatis Szegediensis : sectio philologica. 1956. 2. pp. 65-101.

Turóczi-Trostler József: Lenau. Akadémia, Kiadó 1955. 266 l. Irodalomtörténeti Közlemények 1956. 60. 2. sz. pp. 221-228.

Vörösmarty és Toldy. Szeged, Szegedi Ny., 1956.

Thomas Mann. Budapest, Gondolat, 1959.

Jegyzetek a Schiller-ünnepségekről. Szeged, Tiszatáj, 1959. 12. sz. p. 3.

Az idő funkciója a "Varázshegy"-ben I-II. Acta Universitatis Szegediensis : sectio litteraria 1959. 2. pp. 47-54.

Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Scientiarium Philologiae Germanicae. 1961. Német irodalom 1. kötet. (szerk. Halász Előd).- Deutsche Literatur. Szeged, Szegedi Ny., 1961.

A múltbanélők - az újabb német politikai regényhez. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica. 1961. pp. 43-70.

Halasz_Elod_polgari_tudat_valsaga.jpg Halasz_Elod_nemet_irodalom_tortenete.jpg

A polgári tudat válsága és a modem regény szerkezeti problémái. Az idő mint szerkesztési elv a Varázshegyben. Budapest, Akadémiai Ny., 1962.

Hermann Hesse (1877-1962). Szeged, Tiszatáj, 1963. 5. sz. pp. 2-3.

Szöveggyűjtemény a 20. század német irodalmából (szerk. Halász Előd, Bérezik Árpád). Budapest, Tankönyvkiadó, 1965.

Magyar-német szótár. Budapest, Akadémia Kiadó, 1970.

A német irodalom története. 1. kötet. Budapest, Gondolat, 1971.

A német irodalom története. 2. kötet. Budapest, Gondolat, 1971.

Német leíró nyelvtan. Budapest, Tankönyvkiadó, 1972.

Landeskunde Deutsche Demokratische Republik. Zum vorläufigen Gebrauch an den deutschen Lehrstühlen d. Universitäten Budapest, Debrecen u. Szeged bestimmt. Egységes jegyzet. Hrsg. v. Előd Halász, Antal Mádl, Lajos Némedi. Budapest, Tankönyvkiadó, 1980.

Világirodalmi antológia. Egyetemi segédkönyv. Budapest, Tankönyvkiadó, 1982, 1987.

Hoffmann, E. T. A.: Az arany virágcserép. Válogatott novellák. (ford. Barna Imre, Horváth Zoltán stb. vál., utószó: Halász Előd) Budapest, Európa, 1982. (A Világirodalom Remekei. 8.)

Suki Béla 1930-1982. [Nekrológ]. Tiszatáj, 1982. 36. évf. 2. sz. pp. 95-96.

Goethe. Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae. 1982. Tom. 24. Fasc. 3-4 sz. pp. 283-298.

Goethe: Antik és modem. Antológia a művészetekről. (összeáll., szerk. Pók Lajos) Kritika, 1983. 1. sz. p. 32.

Kafka világa. Pók Lajos monográfiájáról, Kafka születésének centenáriuma alkalmából. Jelenkor, 1983. 26. évi 7-8.sz. pp. 662-666.

Salyámosi Miklós, Halász Előd: Heinrich Böll. (Lektorálta: Bor Ambrus, Halász Előd) Budapest, Gondolat, 1984.

Krónika. A két Grimm. Bp.: Nagyvilág. Világirodalmi folyóirat. 1986. 31. évf. 5. sz. pp. 742-746.

Német-magyar kéziszótár = Deutsch-ungarisches Handwörterbuch. Budapest, Nesztor, 1996.

Német-magyar nagyszótár = Deutsch-ungarisches Grosswörterbuch: Új német helyesírással. (Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál) Budapest, Akadémia Kiadó 1998. Magyar-német nagyszótár = Ungarisch-deutsches Grosswörterbuch: Új német helyesírással. (Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál) Budapest, Akadémiai Kiadó, 1998.

Halász Előd válogatott bibliográfia