5 és 10 éves évforduló

"Ötévesek lettünk ..." : a Tanulmányi és Információs Központ felavatásának 5. évfordulójára rendezett ünnepség

Mader Béla, Majó Zoltán és Rácz Béla az ötéves évforduló megnyitóján

A 2004. december 9-én „Ötévesek lettünk …” címmel ünnepelte meg először születésnapját a TIK. A hazai felsőoktatásban ekkor még egyedül álló módon, egyszerre oktatási, tanulási, szolgáltatási és konferencia térként működött. Nem csoda tehát, hogy már ez a rövid időszak is látványos statisztikai adatokkal igazolta létjogosultságát: csaknem 4,5 millió regisztrált látogatót fogadott, de rajtuk kívül még több százezren jártak az épületben, amikor hallgatóként órára, kutatóként konferenciára vagy nézőként valamilyen kulturális rendezvényre siettek. Az egyetemi könyvtár 1,5 milliós állományát 25 ezer beiratkozott hallgató forgatta e periódusban. Nem utolsósorban pedig a központ Magyarország legnépszerűbb vidéki konferencia helyszínévé nőtte ki magát. Öt esztendő elég volt ahhoz, hogy a TIK ezerkétszáz rendezvénynek adjon otthont: a több száz fős nemzetközi konferenciától kezdve a bensőséges hangulatú könyvbemutatókig. Az éjszaka lenyűgöző látványt nyújtó épületben majd minden kar megrendezte ekkorra már saját bálját, s hagyományt teremtőnek bizonyult a Szeged Első Lions Club egyetemmel közösen tartott jótékonysági estélye is.

Már 10 éve ...

Dobog az egyetem szíve

Újabb öt év eltelte – immáron a 10. életév kezdete – ismét a számadásra adott alkalmat. 2014. december 9-én nagyszabású ünnepséggel emlékezett meg a Szegedi Tudományegyetem az universitas történetében új korszakot nyitó üvegpalotáról. És ha az első öt év mérlege már messze pozitívnak volt mondható, a tíz éves visszatekintés még szebb számokkal kápráztatott mindenkit.

Visszatérő rangos díjátadók és konferenciák helyszínhelye volt immáron a TIK a Magyar Szemorvos Társaság, a Magyar Urológus Társaság, a Magyar Diabetes Társaság és a Magyar Fogpótlástani Társaság részvételével. A Délmagyarország és a Szegedi Tudományegyetem Gazdasági Presztízs Díj ünnepélyes átadóin a szegedi gazdasági és üzleti életben elért sikereket ismerték el. Az Egyetem Napja ünnepség (november 11.) az új épülettel vált igazán rangos eseménnyé: a Szegedi Tudományegyetem kitüntetéseit, díjait, a Doctor Honoris Causa és a Senator Honoris Causa kitüntető címeket immáron a Ház kongresszusi termében vehették át a díjazottak. Az épületátadást követő minden szeptemberben a Szegedi Tudományegyetem a TIK-ben tartotta ünnepi tanévnyitó szenátusüléseit: az universitas professzorainak díszes menetével kezdődő ceremónia szintén a központ kongresszusi termében az első éves hallgatók eskütételével zárult. A Központ aulájában rendezték meg minden tavasszal és ősszel az SZTE Karrier Iroda által szervezett Állásbörzét, melyre több ezren látogattak el. Az eseményen számos helyi és országos vállalat kínálta gyakornoki és álláslehetőségeit a friss diplomások számára. Az évente megrendezett egyetemi nyílt napokon is több ezren látogattak el a TIK-be. Az őszi, hagyományos központi nyílt nap képzési kiállításán a leendő hallgatók közvetlenül a karok képviselőinek tehették fel kérdéseiket, valamint kari tájékoztató előadásokon ismerhették meg a képzési kínálatot. A Szegedi Tudományegyetem 2008-ban indította el a József Attila Tanulmányi és Információs Központ Kongresszusi termében a Szabadegyetem-Szeged sorozat előadásait, melyen a hallgatók, televíziónézők több alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival.

2012 márciusában kilenc Nobel-díjas tudós tartott előadást a József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A nemzetközi konferencia apropóját a Szegedi Tudományegyetem egykori rektora, Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulója szolgáltatta. A nagyszabású rendezvényen a kilenc Nobel-díjas tudós mellett több száz nemzetközi rangú kutató és több mint ezer szakember gyűlt össze a TIK-ben. A plenáris előadások mellett hat szakterületen – a kardiológia, a gasztroenterológia, az immunológia és gyulladás, a molekuláris biológia és genetika, az idegtudomány, a tuberkulózis – a legújabb tudományos eredményeket mutatták be. A rendezvényen vette át az SZTE díszdoktori oklevelét Andrew V. Shally Nobel-díjas kutató. Ezt követően, 2012 októberében került először megrendezésre az SZTE Tanulmányi és Információs Központ Kongresszusi termében a Szent-Györgyi Albert Tanulmányi Verseny középiskolás diákok részére.

A környezettudatosság és a társadalmi felelősségvállalás elkötelezett híveként, a TIK a „legzöldebb magyar egyetem” címet és a 35. helyet könyvelhette el magának a Zöld Egyetemek világ toplistáján 2014-ben. Ehhez az eredményhez nagymértékben hozzájárulnak az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ zöld törekvései és környezetbarát programjai: így például 2007. április 22-én először csatlakozott a Ház a Föld Napja mozgalomhoz, majd 2009-ben hagyományteremtő célzattal kapcsolódott a Föld Órája nemzetközi kezdeményezéshez. A 2011. évben rendkívül aktívan vállalt részt az egyetemi polgárok környezettudatos nevelésében: januárjában a Zöld Iroda vándorkiállítás és képzés színhelye volt, majd májusban a globális felmelegedés ellen indított kampányt. A Ház megnyitása óta nagy hangsúlyt fektetett a jótékonykodásra, a rászorulók, a hátrányos helyzetű és sérült gyermekek támogatására is. Több alkalommal hirdetett „Csatlakozz Te is a gyűjtéshez” nevű karácsonyi akciót: például az Ágota Alapítvány (2008-tól rendszeresen), vagy a nagyszalontai Gyermekvédelmi Központ (2011) részére.

Az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ szerves részét képező egyetemi könyvtár 2012-ben tartotta névadóját és a névváltoztatása alkalmából készített Klebelsberg-relief felavatására rendezett ünnepséget. A rendezvényen Szabó Gábor, az Szegedi Tudományegyetem rektora így fogalmazott: „Nem az a kérdés, miért nevezték el az egyetemi bibliotékát Klebelsbergről, hanem sokkal inkább az, miért nem viselte még eddig semmilyen intézmény az egykori kultúrpolitikus nevét”. Az ünnepségen előadásokkal is emlékeztek a kultuszminiszterre, majd a rendezvény méltó lezárásaként felavatták a Fritz Mihály szobrászművész által készített Klebelsberg-reliefet. A 2014-ben már a nyolcadik Könyvtári Éjszakáját rendező SZTE Klebelsberg Könyvtárat egy évvel korábban nagy büszkeséggel töltötte el, hogy a világ 50 legkülönlegesebb egyetemi könyvtára elnevezésű lista a 13. helyezést ítélte neki egy nemzetközi egyetemi tanulmányokkal foglalkozó portálon. Az összeállítás, amely olyan jeles könyvtárakat repertorizált, mint a berlini Philological Library of the Free University, a Magdalen College Old Library at Oxford University, az Old Library at St. John’s College of Cambridge University vagy a belgiumi Catholic University of Leuven Library részletesen írt a szegedi könyvtárról, bemutatta a rendezvényeknek helyet adó termeket, pihenőhelyeket. A ranglistán másik magyarországi könyvtár nem kapott helyet. A könyvtár minőségbiztosítása 2013-ban, az új főigazgató, Keveházi Katalin megválasztásával indult. A minőségbiztosítást végző megbízottak a könyvtári minőségbiztosító csapattal (MEGOLD) együtt ettől kezdve rendszeresen készítettek elégedettségi felméréseket. Az online kérdőíves módszerrel végzett zárt, valamint nyílt (kifejtős) kérdések a szolgáltatások, a színvonal és a környezettudatos megoldások témaköreit érintették. Számos értékes javaslat került ily módon bele a könyvtári minőségkódexbe, továbbá a felmérések minden évben igazolták: a felhasználók szeretik és elégedettek a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központtal és a benne működő SZTE Klebelsberg Könyvtárral.

"Már 10 éve dobog az egyetem szíve ..." : a Tanulmányi és Információs Központ 10 éves évfordulóján rendezett egyetemi ünnepség megnyitója

Szabó Gábor rektor ünnepi üzenete a TIK 10. évfordulójára

Tisztelt TIK-munkatársak! Kedves Látogatók!

A születésnapok mindig örömteli ünnepek. E jeles alkalmak sorában számomra azért különleges évforduló a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjának 2014-ben esedékes tízedik születésnapja, mert az épület és intézmény fejlődéstörténetét a „fogantatása” pillanatától kezdve nyomon követem.

Részese voltam a múlt század kilencvenes éveinek végén azoknak a Világbank szakemberivel, illetve az akkor még különálló felsőoktatási intézmények képviselőivel lefolytatott egyeztetéseknek melyek eredményeként megszületett a döntés: az oktatást, a kutatást és a tanulmányi munkát szolgáló, az egyetemi könyvtárnak méltó helyet adó, multifunkcionális épületre van szüksége az akkoriban formálódó szegedi universitasnak. Addigra külföldi tanulmányútjaimon már tapasztaltam: a nagy európai és amerikai egyetemek lüktető szíve a színvonalas, a kor igényeinek megfelelni képes könyvtár.

Végig követtem, volt idő, amikor határozott aggodalommal, ahogy 2002-től – az egykori Ady téri sportpályák helyén, a bölcsészkar neoromán stílusú épületének a szomszédságában – kinőtt a földből a 21. századot idéző palota. E kitüntetett figyelem számomra magától értetődő, ugyanis az Ady térhez közeli otthonomtól az egyetemi munkahelyemre sietve, vagy éppen hazafelé bandukolva naponta elhaladok a TIK mellett.

A József Attila Tudományegyetem egykori hallgatójaként és oktatójaként osztottam azok véleményét, akik szerint a szegedi francia szakosként „tiszta szívvel” verselő költő neve illik leginkább a hallgatókat befogadó és szolgáló Tanulmányi és Információs Központhoz. Ezzel a 2005. december 9-i névadóval lett igazán emblematikussá a TIK. Erre is emlékezünk az elmúlt évtizedet idéző idei jubileumi ünnepen.

Ma már a legek intézménye a TIK! Az üvegpalotát uraló egyetemi könyvtárunk a világ 50 legszebb bibliotékája közé sorolódik. Ez a könyvtár az egyetlen olyan helyi intézmény, amely a Szegeden egyetemi infrastruktúrát létrehozó és az universitas szellemiségének kialakulását ösztönző Klebelsberg Kuno nevét viseli. Ugyancsak TIK-specialitás, hogy a tudás tárházának elmélyült csendjével összeegyeztethető az előadói terek kongresszusi nyüzsgése. Csak itt adottak a feltételek arra, hogy a különböző karok hallgatói találkozzanak egymással – például a könyvespolcok mellett, a szabadegyetemi előadásokon, vagy az egész évfolyamok komputeres vizsgáztatására is alkalmas számítógépes tanulási térben. És akkor még nem szóltunk az egyetemi polgárok számára rendelkezésre álló szolgáltatásokról, így például az itt megtalálható könyvüzletről, SZTE ajándékboltról, kávéházról, kerékpártárolóról.

Sokat köszönhetünk a TIK-nek. Megelégedéssel nyugtázom azt a változatosságot, amit rendezvényei reprezentálnak. Rektorként a TIK-beli közönség előtt állva: köszöntöttem Nobel-díjas tudósokat és az egyetem napi ünnepen megjelenteket, megnyitót mondtam állásbörzén és karikatúra kiállításon, üdvözöltem jótékonykodókat és bálozókat. A szegedi és hódmezővásárhelyi felsőoktatási intézmények integrációjából született szegedi universitas hálás a TIK-ből eredő és terjedő környezettudatos szemléletért és a zöld egyetemi címért.

A 10. életévét betöltött tini TIK-nek mit is kívánhatnék mást, mint amit az egész Szegedi Tudományegyetemnek? Kívánom, hogy sok tehetséges fiatal tanuljon itt, miközben a hallgatók, oktatók és kutatók munkája nyomán öregbíti hazai és nemzetközi hírnevét a Szegedi Tudományegyetem!

Szeged, 2014. november 14.

Szabó Gábor
rektor
Szegedi Tudományegyetem

5 és 10 éves évforduló