A költözés

A központi és kari könyvtárakból 28 ezer folyóméternyi könyvet és dokumentumot, továbbá bútorokat és számítástechnikai eszközöket kellett beköltöztetni az új Ady téri épületbe. 2004 szeptember – október – november hónapokban, három hónap leforgása alatt, feszített tempóban – naponta mintegy négyszáz folyóméter kötet átköltöztetésével – zajlott le a költözködés oroszlánrésze.

Utolsó nap a Dugonics téri épületben

Utolsó nap a Dugonics téri épületben 2.

Utolsó nap a Dugonics téri épületben 3.

A Dugonics téri épület kiürítése

Költözik a könyvtár : a első emeleti szakolvasó köteteinek felhelyezése

Az első emeleti szakolvasó köteteinek polcokra helyezése

De mégsem volt minden olyan egyszerű, ahogy a képek mutatják. Az olvasótéri állományok fizikai költöztetését megelőzően a szakolvasóterek tartalmi megtervezésére volt szükség. A dokumentumok olvasótéri helyét meghatározó tartalmi jelzetek nagyüzemi előállítása, a sok különféle feldolgozottsági szintű könyvtárból beérkező állomány valamiféle elsődleges rendbe állítása szintén az előkészítő munkálatok részét képezték. Sok munkaidőt, a könyvtárosok teljes összefogását igényelte a régi könyvtárból átköltöztetett, részben szereletlen könyvanyag polcokra helyezése.

A szakolvasóterek kiürítése, majd feltöltése

A raktárakba beérkező állomány szintén sok problémával szembesítette a könyvár munkatársait. A beköltözés után hatalmas mennyiségű elvégzendő munka várt nem csupán a raktári munkatársakra, hanem a könyvtár más területein dolgozó könyvtárosokra is a rend kialakítása tekintetében. Több évnek kellett eltelni a rendkívül gyorsan végrehajtott költözés okozta anomáliák kiigazításáig. Például az első és második raktári szintre a Dugonics téri épületből bekerült anyagok nagyobb léptékű tolatására volt szükség a következő évben ahhoz, hogy a költözés előtti kölcsönzésekből visszakerülő példányok a helyükre kerülhessenek. Bonyolította a folyamatot az integrálásra került tanszéki könyvtárak állománya, amelyeknek sok esetben évtizedek óta változatlan rendszerében mindent gyorsan megtaláló könyvtáros most azzal állt szemben, hogy a bekerült anyag új elvek szerint, új helyre került. A sok nehézség ellenére mégis sikerült a határidőt megtartani.

A TIK átriumában felállított pulpituson több avatóbeszéd is elhangzott

Szabó Gábor rektor megnyitóbeszéde

2004. december 9-én Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, Magyar Bálint kulturális miniszter, Botka László polgármester, (Keszthelyi) Szabó Gábor rektor és Mader Béla főigazgató együtt nyitotta meg az új épület kapuit.

"Nem vágunk szalagot, csak emlékezetessé tesszük ezt a napot" - fogalmazott akkor az egyetem rektora.