A régi könyvtár

Az első világháborút lezáró békekötések után a kolozsvári (ma: Cluj Napoca, Románia) Ferenc József Tudományegyetem 1921-ben Szegedre költözött, könyvtára – miként az egyetem valamennyi ingósága – Kolozsvárott maradt. A szegedi egyetemi könyvtár az 1921-22-es tanévben a Dugonics téri épület két helyiségét kapta meg, s induló állománya néhány nagykönyvtár fölöspéldányaiból állt: a Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Könyvtára 11.000, a Budapesti Egyetemi Könyvtár 9600, a Fővárosi Könyvtár 5700, az Akadémiai Könyvtár 5000 kötetet juttatott az újonnan alapított gyűjteménynek. Később az ügyészségi köteles példányok biztosították az éves gyarapodás mintegy felét, melynek eredményeként a bibliotéka 1922 júliusában már 50.000 kötetes könyvanyaggal rendelkezett. Az egyetemi tanárok és gyűjtők ajándékai és az egyes magánkönyvtárak megvásárlása is gazdagította az állományt: 1922-1924 között Tarnovszky Géza, Lechner Károly és Imre Sándor 3-3000 kötetes hagyatéka, 1924-1930 között Márki Sándor könyvtára (10.000 kötet), 1930-1932 között Dézsi Lajos (2000 kötet) és Gyuritza Sándor (3000 kötet) gyűjteménye került a könyvtárba. Az olvasóterem 1924-ben nyílt meg: 1925-ben 100, 1952-ben 140 volt a férőhelyek száma.

Az Egyetemi Könyvtár a Dugonics téri épületben bemutatkozó videó

A könyvállomány tervszerű fejlesztésére 1945 után került sor, amelyhez nagy mértékben hozzájárult a tanszéki könyvtárak és a központi könyvtár között 1952-től kialakult szoros együttműködés. 1949-1952 között az államosított egyházi és főúri gyűjtemények anyagából az egyetem könyvtára is részesült. A szegedi szerzetesi könyvtárak anyaga vagy az Eszterházy-család közel 5000 kötetes bibliotékája ekkor jutott a könyvtár állományába. A hatvanas években megnőtt a külföldi könyv- és folyóirat-beszerzések aránya. A könyveket új szempontokból feltáró katalógusok készültek, és kibővült a könyvtár szolgáltatásainak köre is. Nagyarányú változást az 1990-es évek hoztak, amikor a könyvtár rekonstrukciójával, a könyvtári műveletek (feldolgozás, tájékoztatás, visszakeresés) elektronizálásával a szegedi Egyetemi Könyvtár az ország egyik legdinamikusabban fejlődő gyűjteményévé lépett elő.