Üdvözlet az olvasónak! - Lectori salutem!

A Szegedi Tudományegyetem centenáriumi éve adott indíttatást az SZTE Klebelsberg Könyvtár Különgyűjteményi Osztályának a könyvtár állományában fellelhető becses könyvbejegyzések összegyűjtésére és kiállítására. Az egyetemi könyvtár számára a 2021-es év kettős ünnep: a kolozsvári egyetem kényszerű költözése miatt száz éve kezdődött meg a szegedi egyetemen az oktatás, szintén száz éve alapult meg a kutatást és az oktatást szolgáló egyetemi könyvtár.

Az időközben nemzetközi hírnevet szerzett bibliotéka állományát alapul véve készült el a Tulajdonosi bejegyzések, dedikációk, egyetemi tárgygyűjtemény című adattár. A dokumentumok egyetem- illetve könyvtártörténeti szempontból is különlegesek. A szegedi egyetem tudományos hírnevét megalapozó tudósok és egyesületek által jegyzett könyvek, iratok és tárgyak személyes kötődés miatt váltak reprezentatív darabjaivá az SZTE Klebelsberg Könyvtár állományának. A nagy számban fellelhető, helyi kontextustól elvonatkoztatva országos jelentőséggel is bíró emlékek az egyetemi professzorok, politikusok, írók, költők folyamatos könyvtári jelenlétéről tanúskodnak.

Az adattár tételeiből készült jelen válogatás virtuális kiállítás keretein belül mutatja be a kincsek tulajdonosait és a bejegyzések keletkezésének hátterét.